Skupina předmětů - 2021_MKYREPV2 - Compulsory elective subjects of the programme - Group 2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | D | F | H | I | M | N | P | R | T | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory elective subjects of the programme - Group 2
Min. kreditů: 24   Max. kreditů: 114   Min. předmětů: 4 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M32MKSA Mobile Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z 1 6 Bečvář Z.   13132
BE3M33PKR Pokročilá kinematika robotů 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Pajdla T.   13133
BE4M33TDV Three-dimensional Computer Vision 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Šára R.   13133
BE3M35NES Nonlinear Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Čelikovský S.   13135
BE3M35PSR Real-time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13135
BE3M38PSL1 Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Roháč J.   13138
BE3M38VBM1 Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Fischer J.   13138
BE3M33HRO Humanoidní roboti 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Hoffmann M.   13133
BE3M35KOA Combinatorial Algorithms 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Hanzálek Z.   13135
BE3M38ASE Automotive sensors and networks 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Novák J.   13138
BE3M38INA1 Integrated avionics 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Roháč J.   13138
BE3M38VIN1 Virtual Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Platil A.   13138
BE3M33MRS Multirobotické letecké systémy 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Saska M.   13133
BE3M35RSA Automotive Control Systems 2P+2S EN Z,ZK   3 6 Haniš T.   13135
BE3M35DRS Dynamics and Control of Networks 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Hengster-Movric K.   13135
BE3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Hromčík M.   13135
BE3M35HYS Hybrid Systems 2P+2C CS Z,ZK   3 6 Hurák Z.   13135
BE4M36UIR Artificial Intelligence in Robotics 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Faigl J.   13136
BE3M38POS Advanced sensors 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Platil A.   13138


Stránka vytvořena 5.12.2023 15:51:14, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)