Skupina předmětů - 2018_MEKPV2 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | D | F | M | O | S | T | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BAM31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Čmejla R.   13131
B2M31ZASA Zpracování analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Hospodka J.   13131
B2M37SSPA Statistické zpracování signálů 4P+0C CS Z,ZK L 2 6 Sýkora J.   13137
B2M37TAV Technologie a technika audiovizuální tvorby 2P+2L+2D CS Z,ZK L 2 6 Klíma M.   13137
B2M37ZV2A Zvuková technika 2 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Rund F.   13137
B2M31ADAA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bortel R.   13131
B2M31AEDA Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Rusz J.   13131
B2M37DTRA Digitální televize a rozhlas 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Ulovec K.   13137
B0M37FAV Fyziologie a modelování slyšení a vidění 2P+2C+4D CS Z,ZK Z 3 6 Vencovský V.   13137
B2M37MOTA Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Fliegel K.   13137
B2M37OBFA Obrazová fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Páta P.   13137

Specializace audiovizuální technika a zpracování signálů


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)