Skupina předmětů - 2021_BSITPVS3 - Povinně volitelné předměty - specializace Business Informatics

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
F | P | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty - specializace Business Informatics
Min. kreditů: 10   Max. kreditů: 21   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B6B16ZPD Základy podnikání 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 3 5 Dobiáš M.   13116
B6B16FIP Finance a podnikání 2P+2S+2D   Z,ZK L 4 5 Starý O., Vašíček J.   13116
B6B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací 2P+2C   Z,ZK L 4 6 Malý I.   13139
B0B39KAJ Vývoj klientských aplikací v Javascriptu 2P+2C   Z,ZK L 4 5 Žára O.   13139

Specializace Business Informatics


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)