Skupina předmětů - 2018_BEECSPV - Compulsory subjetcs of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | E | L | M | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjetcs of the branch
Min. kreditů: 38   Max. kreditů: 87   Min. předmětů: 7 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE5B17EMT Electromagnetic Field Theory 3P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Škvor Z.   13117
BE5B33ALG Algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Genyk-Berezovskyj M.   13133
BE5B99CPL C Programming Language 2P+2C+5D EN Z,ZK Z 3 6 Faigl J.   13136
BE5B38SME Sensors and Measurement 4P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Butta M., Ripka P.   13138
BE5B13MVE Materials for Power Electrical Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 4 5 Mach P., Sedláček J.   13113
BE5B14SP1 Electric Machinery and Apparatus 1 3P+2L EN Z,ZK L 4 5 Mindl P.   13114
BE5B15EN1 Power Engineering 1 2P+2C EN Z,ZK L 4 5 Müller Z.   13115
BE5B31TES Signal Theory 2P+2C EN Z,ZK L 4 5 Bortel R.   13131
BE5B33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 4 6 Svoboda T.   13133
BE5B35ARI Automatic Control 4P+2L EN Z,ZK L 4 7 Hromčík M.   13135
BE5B35APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L 4 6 Píša P., Šusta R.   13135
BE5B15EN2 Power Engineering 2 2P+2L EN Z,ZK Z 5 6     13115
BE5B32PKS Computer and Communication Networks 2P + 2C EN Z,ZK Z 5 6 Boháč L.   13132
BE5B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 5 6 Matas J.   13133
BE5B35LSP Logic Systems and Processors 3P+2L EN Z,ZK Z 5 6 Šusta R.   13135


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)