Skupina předmětů - 2015_BKYRPV - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | M | O | P | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 16   Max. kreditů: 24   Min. předmětů: 4 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3B33VIR Vidění robotu 2P+2L CS Z,ZK Z 5 4     13133
B3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 4 Hurák Z.   13135
B3B38VSY Vestavné systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 5 4 Fischer J., Petrucha V.   13138
B3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 2P+2L CS Z,ZK L 6 4     13114
B3B35PAR Programování automatů a robotů 2P+2L CS Z,ZK L 6 4     13135
B3B38OTE Obvodové techniky 2P+2L CS Z,ZK L 6 4 Holub J.   13138


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)