Skupina předmětů - 2018_MEEMPV2 - Povinně volitelné předměty specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | D | E | M | R | Ř | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty specializace
Min. kreditů: 15   Max. kreditů: 45   Min. předmětů: 3 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1M16DES Dopravní energetické systémy 2P+2S CS Z,ZK Z 2,3 5 Vítek M.   13116
B1M16ENI Environmentální inženýrství 2P+2S CS Z,ZK Z,L 2,3 5 Mikeš J.   13116
B1M16MAS1 Marketingové strategie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 2,3 5 Pešek O.   13116
B1M16RES Rozvoj energetických systémů 2P+2S CS Z,ZK Z 2,3 5 Krejcar R.   13116
B1M16JAK Řízení jakosti 2P+2S CS Z,ZK Z 2,3 5 Jandera J.   13116
B1M16STA Statistické metody v ekonomii 2P+2S CS Z,ZK Z,L 2,3 5 Tašpulatov Š.   13116
B1M15ETT Elektrotepelná technika 2P+2S CS Z,ZK Z 3 5 Kyncl J.   13115
B1M16CTR1 Controllingové řízení 2P+2S CS Z,ZK Z 3 5     13116
B1M16EUE1 Ekonomika užití energie 2P+2S CS Z,ZK L 3 5 Beranovský J.   13116


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)