Skupina předmětů - 2018_MBIOEPPV2 - Compulsory elective subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | I | M | N | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory elective subjects of the programme
Min. kreditů: 24   Max. kreditů: 24   Min. předmětů: 4 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M33PAL Advanced Algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Průša D.   13133
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Franc V.   13133
BEAM02BIO Biosensors 2P+2L EN Z,ZK Z   6 Rezek B.   13102
BEAM17EMC Introduction to Electromagnetic Compatibility 2P+2L EN Z,ZK Z   6 Kořínek T.   13117
BEAM31AOL Applied optoelectronics in medicine 2P+2C EN Z,ZK L   6     13131
BEAM33NIN Neuroinformatics 2P+2C EN Z,ZK L   6 Novák D.   13133
BE2M31DSPA Digital Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 2 6 Pollák P.   13131
BE4M33MPV Computer Vision Methods 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Matas J.   13133
BE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 2 6     13135
BEAM36BIN Bioinformatics 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Kléma J.   13136
BE4M36MBG Molecular Biology and Genetics 3P+1C EN Z,ZK L 2 6 Pospíšek M.   13136
BE4M36SMU Symbolic Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Kuželka O.   13136
BEAM31ADA Adaptive signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Bortel R.   13131
BEAM31MOA Modeling and analysis of brain activity 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Hlinka J.   13131
BEAM33ZMO Medical Image Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Kybic J.   13133


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)