Skupina předmětů - 2018_BEEMPV1 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 10   Max. kreditů: 10   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1B13TPR Technologické projektování 2P+2S CS Z,ZK L 6 5 Molhanec M.   13113
B1B14TME1 Technická mechanika 2P+2C CS Z,ZK L 6 5 Kočárník P.   13114
B1B15EPR1 Energetické projektování 2P+2S CS KZ L 6 5     13115
B1B16UEE1 Úvod do ekonomiky energetiky 2P+2C CS Z,ZK Z 6 5 Knápek J.   13116

Specializace - Aplikovaná elektrotechnika


Stránka vytvořena 30.5.2024 07:50:51, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)