Skupina předmětů - 2018_MEKPV7 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | D | K | M | N | R
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M17CADA CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Škvor Z.   13117
B2M17MIMA Mikrovlnná měření 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Hudec P.   13117
B2M37KDKA Kódování v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK L 2 6 Sýkora J.   13137
B2M37RNVA Rádiová navigace 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Kovář P.   13137
B2M17NKA Návrh a konstrukce antén 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Polívka M.   13117
B2M99RAD Radarové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Kořínek T.   13117
B2M31AEDA Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Rusz J.   13131
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 3 6 Bečvář Z.   13132
B2M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hazdra P.   13134
B2M37DTRA Digitální televize a rozhlas 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Ulovec K.   13137

Specializace radiové systémy


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)