Skupina předmětů - 2021_BKYRPV - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | J | M | O | P | U | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 12   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B01PAN Pokročilá analýza 2P+2S CS Z,ZK L 4,6 6 Hamhalter J.   13101
B3B14EPR1 Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 2P+2L CS Z,ZK L 4,6 6 Bauer J.   13114
B3B35JVC Jak vyrobit (téměř) cokoli 2P+4L CS KZ L 4,6 6 Zemánek J.   13135
B3B35PAR1 Programování automatů a robotů 1P+3L CS Z,ZK L 4,6 6 Burget P.   13135
B3B38OTE1 Obvodové techniky 2P+2L CS Z,ZK L 4,6 6 Holub J.   13138
B3B33UROB Učení robotů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6 Zimmermann K.   13133
B3B35MSD1 Modelování a simulace dynamických systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6 Hurák Z.   13135
A8B37DCMA Digitální komunikace 3P+1C CS Z,ZK Z 5 6 Sýkora J.   13137
B3B38VSY1 Vestavné systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6 Fischer J., Petrucha V.   13138


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)