Skupina předmětů - 2018_BOIAPP - Anglicky přednášené předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | F | I | L | P | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Anglicky přednášené předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 47   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE5B32PKS Computer and Communication Networks 2P + 2C EN Z,ZK Z   6 Boháč L.   13132
BE5B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z   6 Matas J.   13133
BE5B35APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L   6 Píša P., Šusta R.   13135
BE5B35LSP Logic Systems and Processors 3P+2L EN Z,ZK Z   6 Šusta R.   13135
BE4B36FUP Functional Programming 2P+2C EN Z,ZK L   6 Pěchouček M.   13136
BE4B36ZUI Introduction to Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L   6 Bošanský B., Lisý V., Pěchouček M.   13136
BE4B38PSIA Computer Networks 2P+2L EN Z,ZK L   5 Novák J.   13138
BE4B39VGO Vytváření grafického obsahu 2P+2C+8D EN Z,ZK Z   6 Čmolík L.   13139

Studenti programu Otevřená informatika musí v bakalářském studiu projít alespoň jedním anglicky přednášeným povinným předmětem programu či oboru. Bližší podmínky jsou uvedeny na stránce https://oi.fel.cvut.cz/cs/bakalarsky-program (sekce Jazyková příprava). Níže je uveden seznam doporučených předmětů, kterými můžete tuto povinnost splnit. Pokud je česká varianta součástí vašeho povinného studijního plánu, pochopitelně vam anglická varianta nahradí tuto českou. Kromě uvedeného seznamu lze povinnost splnit zápisem anglicky přednášeného předmětu na zahraniční stáži (Erasmus, apod.). V obou výše uvedených případech bude povinnost v KOSu splněna automaticky. Poslední možností je splnit tuto povinnost na žádost jinak (předmět mimo seznam, bakalářská práce vedená zahraničním vedoucím, apod.).


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)