Skupina předmětů - 2015_MKYRPV2 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | I | K | L | N | O | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 6   Max. kreditů: 90   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3M35DRS Dynamika a řízení sítí 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13135
B3M35NES Nelineární systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Čelikovský S.   13135
B3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Havlena V.   13135
B3M35ORR Optimální a robustní řízení 2P+2C CS Z,ZK L 3 6     13135
B3M35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Sojka M.   13135
B3M35SDU Systémy diskrétních událostí 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6     13135
B3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hromčík M.   13135
B3M37KIN Kosmické inženýrství 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hudec R.   13137
B3M37LRS Letecké rádiové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Kovář P.   13137
B3M38INA Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK L 3 6     13138
B3M38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6     13138


Stránka vytvořena 26.9.2023 15:50:32, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)