Průchod: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Business Informatics, Plán: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Business informatics

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové inženýrství a technologie | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Business informatics

Studijní plán: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Business informatics
Doporučený průchod: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Business Informatics

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 5 Tišer J.   13101
P B0B36ZAL Základy algoritmizace 2P+2C+8D   Z,ZK Z 6 Vokřínek J.   13136
P B6B36ZSO Základy softwarových projektů 2P+2C+5D CS KZ Z 5 Náplava P.   13136
P B6B38ZPS Základy počítačových systémů 4P+2L+2D CS Z,ZK Z 6 Novák J.   13138
P B6B39ZMT Základy multimediální tvorby 4P+4L+2D CS KZ Z 3 Berka R.   13139
P B6B39ZWA Základy webových aplikací 2P+2C+3D   Z,ZK Z 5 Klíma M.   13139

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B6B01LAG Lineární algebra 4P+2C+2D   Z,ZK L 7 Velebil J.   13101
P B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C+4D CS Z,ZK L 6 Řimnáč M.   13136
P B0B36PJV Programování v JAVA 2P+3C+7D CS Z,ZK L 6 Vokřínek J.   13136
P B6B36SMP Sběr a modelování požadavků 2P+3C+3D   Z,ZK L 6 Komárek M.   13136
P B6B36TS1 Testování softwaru 2P+2C+2D   Z,ZK L 5 Bureš M.   13136

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B6B01MAA Matematická analýza 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 Žukovec N.   13101
P B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0 Jennings P.   13104
P B6B32PSI Počítačové sítě 2P + 2C + 3D   Z,ZK Z 5 Boháč L.   13132
P B6B36OMO Objektový návrh a modelování 2P+2C+4D CS Z,ZK Z 6 Kadleček D.   13136
P B6B36PCC Programování v C/C++ 2P+2C+4D CS Z,ZK Z 5 Richta K.   13136
PS B6B16ISP Procesní řízení 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 Náplava P.   13116
PV   Povinně volitelné předměty - specializace Business Informatics         5      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B6B01PRA Statistika a pravděpodobnost 2P+2S+1D   Z,ZK L 5 Helisová K.   13101
P B6B16INS Informační systémy 2P+2S+3D CS KZ L 4 Náplava P.   13116
P B6B36DSA Datové struktury a algoritmy 2P+3C+3D   Z,ZK L 6 Richta K.   13136
P B6B36NSS Návrh softwarových systémů 2P+2C+2D   Z,ZK L 5 Šebek J.   13136
PS B6B16ZDA Základy datových analýz 2P+2S+4D CS Z,ZK L 5 Dobiáš M.   13116
PV   Povinně volitelné předměty - specializace Business Informatics         5      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B6BPROJ6 Semestrální projekt 2s CS Z L,Z 6     13000
P B0M32KSB Kryptografie a síťová bezpečnost 2P+2L+4D CS Z,ZK Z 6 Vaněk T.   13132
P B6B36PM2 Řízení softwarových projektů 2P+2C+2D   KZ Z 4 Bureš M.   13136
PS B6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 Knápek J.   13116
PS B0B36TPA Tvorba podnikových aplikací 2P+2C CS KZ Z 5 Kadleček D., Náplava P.   13136
V   Volitelné odborné předměty         4      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 12S CS Z L,Z 20 Čmejla R., Faigl J., Husák M., Vokřínek J., Zvánovec S.   13000
V   Volitelné odborné předměty         9      


Stránka vytvořena 20.4.2024 17:50:40, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)