Popis předmětu - B6B36NSS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36NSS Návrh softwarových systémů
Role:P Rozsah výuky:2P+2C+2D
Katedra:13136 Jazyk výuky:
Garanti:Šebek J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Šebek J. Kreditů:5
Cvičící:Šebek J. Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/b192/courses/b6b36nss/start

Anotace:

Modelovací jazyk a diagramy UML - pro návrh struktury system. Přidělení zodpovědností navrhovaným třídám. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu. Modelování chování a vzory chování. Návrh logické architektury - styly a vzory. Návrh perzistentní vrstvy systému. Jazyk OCL a návrh byznys vrstvy. Rozhraní system. Bezpečnost systému a aspektově orientované programování.

Cíle studia:

Předmět naučí studenty návrhu. Předmět dodá studentům pohled na návrh softwarových systémů, přehled o best practices, kvalitní implementaci a refaktorizaci, po absolvování kurzu bude student schopen efektivně navrhnout systém a naprogramovat jej.

Osnovy přednášek:

1. Modelovací jazyk a diagramy UML - pro návrh struktury systému.
2. Přidělení zodpovědností navrhovaným třídám.
3. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu I.
4. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu II.
5. Modelování chování.
6. Vzory chování I.
7. Vzory chování II.
8. Návrh logické architektury - styly.
9. Návrh logické architektury - vzory MVC, Vrstvy, PAC, Mikrokernel, Broker.
10. Návrh perzistentní vrstvy systému.
11. Jazyk OCL.
12. Návrh byznys vrstvy.
13. Rozhraní systému, REST, Uživatelská rozhraní.
14. Bezpečnost systému a aspektově orientované programování.

Osnovy cvičení:

1. Vize projektu a analýza.
2. Uplatnění zodpovědností a návrh.
3. Návrh struktury.
4. Návrh struktury.
5. Návrh chování.
6. Návrh chování.
7. TEST.
8. Návrh architektury.
9. Návrh architektury.
10. Perzistence.
11. Byznys vrstva.
12. Rozhraní a REST.
13. Testy, bezpečnosti a AOP.
14. TEST.

Literatura:

Povinná literatura:
1. Craig Larman. 2004. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development
2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides. 1995. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA.
Doporičená literatura:
1. Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. 2003. Software Architecture in Practice (2 ed.). Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA.

Požadavky:

Sběr a modelování požadavků, Java, Datové struktury a algoritmy.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 4
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 4
BPSIT3_2021 Business informatics P 4
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 4
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 4
BPSIT Před zařazením do oboru P 4


Stránka vytvořena 4.12.2023 17:52:41, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)