Popis předmětu - BBAP20

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis
Role:P Rozsah výuky:12S
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:Čmejla R., Faigl J., Husák M., Vokřínek J., Zvánovec S. Zakončení:Z
Přednášející:Čmejla R. Kreditů:20
Cvičící:  Semestr:L,Z

Anotace:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Osnovy přednášek:

přednášky nejsou

Osnovy cvičení:

určují vedoucí práce

Literatura:

určují vedoucí práce

Požadavky:

Požadavky na Bakalářskou práci jsou dány Směrnicí děkana /cz/rozvoj/smerniceSZZ.pdf Bližší informace k zápisu, průběhu a ukončení předmětu BBAP20 jsou uvedeny na stránkách jednotlivých programů:
1. Elektronika a komunikace: https://ek.fel.cvut.cz/pro-studenty/zaverecne-prace-statnice/
2. Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
3. Lékařská elektronika a bioinformatika: https://bio.fel.cvut.cz/bp/
4. Otevřená informatika: https://oi.fel.cvut.cz/cs/bakalarske-prace
5. Softwarové inženýrství a technologie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 6
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 6
BPSIT3_2021 Business informatics P 6
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 6
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 6
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru P 6
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika P 6
BPOI3_2018 Software P 6
BPOI2_2018 Internet věcí P 6
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd P 6
BKSIT Před zařazením do oboru P 6
BPSIT Před zařazením do oboru P 6
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru P 6
BEECS Před zařazením do oboru P 6
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru P 6
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru P 6
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P 6
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P 6
BPOI3_2016 Software P 6
BPOI2_2016 Internet věcí P 6
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 6


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)