prezenční forma studia - bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové inženýrství a technologie - 1222479888505

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Softwarové inženýrství a technologie - 1222479888505

prezenční forma studia - bakalářský program


bakalářský program

Před zařazením do oboru - ---     (Popis oboru)
Technologie pro multimédia a virtuální realitu - BPSIT220     (Popis oboru)
Enterprise systémy - BPSIT120     (Popis oboru)
Business informatics - BPSIT320     (Popis oboru)
Technologie internetu věcí - BPSIT420     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 2.10.2023 05:50:31, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)