Popis předmětu - B0B36DBS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B36DBS Databázové systémy
Role:P, PV Rozsah výuky:2P+2C+4D
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Řimnáč M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Řimnáč M. Kreditů:6
Cvičící:Kostov B., Nagyová I., Prokop Y., Řimnáč M. Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36dbs/

Anotace:

Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

Cíle studia:

Studenti se získají potřebné teoretické znalosti, aby byli schopni navrhnout datový model pro relační databázi, formulovat dotazy nad relační databází v jazyce SQL, zvolit odpovídající stupeň izolovanosti transakcí a navrhnout a implementovat jednoduchou databázovou aplikaci v jazyce Java.

Osnovy přednášek:

a. Konceptuální model
b. Relační model
c. Funkční závislosti
d. Integritní omezení, referenční integrita, normální formy
e. SQL, práce se schématem, práce s daty
f. Optimalizace dotazů, indexy
g. Uložené procedury, triggery
h. Objektově relační mapování, JPA
i. Moderní trendy databázových systémů
■ Organizace přednášek v letním semestru B232: Vzhledem k počtu studentů a kapacitě poslucháren bude otevřena druhá přednáška ve čtvrtek od 9:15 v K9 (KN:E-301). K ní jsou přiřazena vybraná cvičení. V průběhu semestru může být tato přednáška připojena k přednášce "hlavní" - v úterý od 16:15 v K1 (KN:E-107).

Osnovy cvičení:

1. Motivace, seznámení s programovým vybavením, nabídka témat indiv. prací
2. Datové modelování, konceptuální a logický model
3. Návrh datového modelu, schválení tématu indiv. práce
4. SQL I.
5. SQL II.
6. SQL, CRUD, Kontrolní bod 1 (datový model)
7. Transakce, indexy
8. Pokročilé databázové techniky (pohledy, uložené procedury, triggery)
9. Přípojení k DB serveru: JDBC, JPA 2 - entity a manipulace s jimi, relace mezi entitami, JPQL
10.-11.  Implementace semestrální práce
12. GIS ukázka, Datový sklad ukázka
13. Implementace semestrální práce
14. Odevzdání aplikace, zápočet

Literatura:

Pokorný J., Valenta M.: Databázové systémy, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2013, ISBN 978-80-01-05212-9

Požadavky:

Pro pochopení přednášené látky jsou nezbytné středoškolské znalosti matematiky, zejména pojmy funkce, zobrazení a kartézský součin. Pro úspěšné zvládnutí látky přednášené ve druhé polovině semestru je potřeba znalost základů programovacího jazyka Java.

Klíčová slova:

Konceptuální datový model, E-R diagram, logický model, referenční integrita, normální formy, dotazovací jazyk SQL, transakce, objektově-relační mapování, vysoká dostupnost

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru PV 4
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru P 4
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika P 4
BPOI3_2018 Software P 4
BPOI2_2018 Internet věcí P 4
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd P 4
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 2
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 2
BPSIT3_2021 Business informatics P 2
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 2
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 2
BPSIT Před zařazením do oboru P 2
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P 4
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P 4
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P 4
BPOI3_2016 Software P 4
BPOI2_2016 Internet věcí P 4


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)