Průchod: Specializace Aplikovaná elektrotechnika - doporučený průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika 2018

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Aplikovaná elektrotechnika

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika 2018
Doporučený průchod: Specializace Aplikovaná elektrotechnika - doporučený průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LAGA Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Velebil J.   13101
P B0B01MA1A Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z 6 Sobotíková V.   13101
P B1B14ZEL1 Základy elektrotechnického inženýrství 2P+2C CS KZ Z 4     13114
P B0B99PRPA Procedurální programování (pro EK a EEM) 2P+2C CS KZ Z 4 Vítek S.   13137
PZ B1B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Lízal L.   13116
PV   Humanitní předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Habala P.   13101
P B0B01MA2A Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L 6 Hájek P., Tišer J.   13101
P B1B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 8 Koníček P.   13102
P B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2P+2L CS Z,ZK L 4 Künzel K.   13113
P B1B15VYA Výpočetní aplikace 2P+2C CS KZ L 4 Kyncl J.   13115
V   Volitelné předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01KANA Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Bohata M.   13101
P B1B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 7 Koníček P.   13102
P B1B13MVE1 Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Mach P.   13113
P B1B17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Pankrác V.   13117
P B1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK Z 6 Hospodka J., Pokorný M.   13131
P B1B34EPS Elektronika pro silnoproud 2P+2L CS KZ Z 4 Janíček V.   13134

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1B13TEP Technologické procesy pro elektrotechniku 3P+2L CS Z,ZK L 4 Mach P., Procházka R.   13113
P B1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 3P+2L CS Z,ZK L 5 Kobrle P.   13114
P B1B15EN11 Elektroenergetika 1 3P+2S CS Z,ZK L 5     13115
P B1B38EMA Elektrická měření 2P+2L CS KZ L 5 Svatoš J.   13138
PZ B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 5 Helisová K.   13101
PZ B1B13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS Z,ZK L 6 Papež V.   13113

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z,L 4 Künzel K., Müller Z., Vašíček J.   13000
P B1B13VVZ1 Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Gric P., Hájek J., Procházka R.   13113
P B1B14ZPO Základy elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK Z 5     13114
P B1B14ZVE Základy výkonové elektroniky 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Lettl J.   13114
P B1B15EN2 Elektroenergetika 2 2P+2L CS Z,ZK Z 5     13115
PZ B1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Zděnek J.   13114
PZ B1B15EN3 Elektroenergetika 3 2P+2L CS KZ Z 4 Kyncl J.   13115

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP15 Bakalářská práce - Bachelor thesis 15s CS Z L,Z 15     13000
PZ B1B13SSE1 Solární systémy a elektrochemické zdroje 2P+2L CS Z,ZK L 5 Benda V.   13113
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)