Popis předmětu - B1B14ZSP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů
Role:P Rozsah výuky:3P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kobrle P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kobrle P., Mindl P. Kreditů:5
Cvičící:Hlinovský V., Kobrle P., Košťál T., Zedník J. Semestr:L

Anotace:

Předmět vysvětluje principy strojů pro přeměnu mechanické energie na elektrickou a zpět. Jsou probrány principy funkce a vlastnosti základních točivých a netočivých elektrických strojů. V návaznosti na chování elektrických strojů jsou probrány základní přístroje pro jištění a spínaní včetně problematiky a chování elektrického oblouku.

Osnovy přednášek:

1. Elektrický pohon a jeho komponenty. Principy a zákony elektromechanické přeměny energie.
2. Stejnosměrné stroje, princip, konstrukční provedení, základní charakteristiky. Dynama a motory.
3. Spouštění, řízení rychlosti a brzdění motorů. Společné vlastnosti stejnosměrných strojů, principy komutace.
4. Transformátory, princip, konstrukční provedení, základní vlastnosti. Spojení vinutí trojfázového transformátoru.
5. Základní provozní stavy a paralelní spolupráce. Točivé magnetické pole a střídavé stroje točivé.
6. Asynchronní stroje, princip, vlastnosti, použití. Jednofázový asynchronní motor.
7. Elektrické stroje pro energetiku. Synchronní generátory, princip činnosti a konstrukční provedení.
8. Úvod do elektrických přístrojů. Fundamentální jevy v elektrických přístrojích.
9. Spínání stejnosměrných VN obvodů. Transientní jevy v obvodech stejnosměrného proudu.
10. Spínání střídavých VN obvodů. Transientní jevy v obvodech střídavého proudu.
11. Spínací přepětí ve střídavých obvodech VN a NN. Spínací přístroje pro obvody NN.
12. Jisticí přístroje pro rozvody NN, jejich charakteristiky a aplikace.
13. Ochranné přístroje pro rozvody NN, proudové chrániče, svodiče přepětí.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s laboratoří, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, řiditelné zdroje a jejich ovládání
2. Spouštění a reverzace stejnosměrného motoru. Měření otáček a momentu. Cejchování tachodynama
3. Motor s cizím buzením - zatěžovací charakteristiky
4. Řízení otáček stejnosměrného motoru s cizím buzením
5. Transformátor - měření naprázdno a nakrátko, náhradní schéma
6. Asynchronní motor - spouštění, momentová charakteristika
7. Synchronní alternátor - fázování na síť, práce na síti
8. Ovládání elektrického stroje pomocí stykačů -stykačové kombinační obvody
9. Aplikace programovatelných relé v obvodech řízení rozváděčů I 10.Aplikace programovatelných relé v obvodech řízení rozváděčů II
11. Nadproudé relé, vypínací charakteristiky
12. V - A charakteristiky stykačů
13. Měření oteplení proudové dráhy
14. Opravná měření, zápočet

Literatura:

1. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2015
2. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče - cvičení. Praha: ČVUT. 2006
3. Flurscheim, C.H., Power Circuit Breaker, Theory and Design. IEE.1982

Požadavky:

Aktivní účast na laboratorních cvičeních, řádné vedení dokumentace a zpracování výsledků měření, odevzdání protokolů z měření

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 4
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 4
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 4
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 4
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 4
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 4


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)