Popis předmětu - B1B15VYA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B15VYA Výpočetní aplikace
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kyncl J. Zakončení:KZ
Přednášející:Kyncl J. Kreditů:4
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných v elektroenergetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Dále student získá základní znalost programových prostředí MATLAB a MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení technických úloh. Student je také seznámen s oblastí funkce komplexní proměnné a numerických metod pro řešení algebraických i diferenciálních rovnic.

Osnovy přednášek:

1. Mathematica: základy syntaxe.
2. Mathematica: řešení rovnic a jejich soustav, ukázky řešení elektrických obvodů.
3. Mathematica: Plot, ListPlot, Plot3D.
4. Mathematica: List, Rule, ReplaceAll.
5. Mathematica: DSolve a NDSolve, řešení přechodných dějů.
6. Mathematica: Fit a NonlinearFit, ukázky prokladů fyzikálních závislostí.
7. Mathematica: Nest, NestList, NestWhileList, numerické řešení diferenciálních rovnic.
8. Mathematica: Module, NMinimize, ukázky optimalizací elektroenergetických systémů.
9. MATLAB: základy syntaxe, maticové operace.
10. MATLAB: funkce, grafické výstupy.
11. MATLAB: ODE.
12. MATLAB Simulink: ukázky modelování elektroenergetických systémů.
13. MATLAB Simulink: Toolboxy pro elektroenergetiku.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Kyncl, J., Novotný, M.: Číslicové a analogové obvody. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1051-672. Trott, M.: The mathematica guidebook for numerics. New York, NY: Springer, c2006, xxxv, 1208 p. ISBN 03-872-8814-7. http://www.mathworks.com/ Stránky předmětu jsou k dispozici na adrese: https://www.powerwiki.cz/wiki/VYA

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 2
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 2
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 2
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 2
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 2
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 2


Stránka vytvořena 31.3.2023 17:50:04, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)