Popis předmětu - BBAP15

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BBAP15 Bakalářská práce - Bachelor thesis
Role:P Rozsah výuky:15s
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:15
Cvičící:  Semestr:L,Z

Webová stránka:

http://dce.fel.cvut.cz/studium/bakalarska-prace

Anotace:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 6
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 6
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 6
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 6
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 6
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPOES_2020 Před zařazením do oboru P 6


Stránka vytvořena 28.5.2024 15:51:10, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)