Průchod: Otevřené elektronické systémy - průchod studiem, Plán: Otevřené elektronické systémy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřené elektronické systémy | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Otevřené elektronické systémy
Doporučený průchod: Otevřené elektronické systémy - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy 3P+1S CS Z,ZK Z 5 Demlová M.   13101
P A8B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Velebil J.   13101
P A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Tkadlec J.   13101
P A8B14ADP Algoritmizace a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Zděnek J.   13114
PO A8B01CAS Počítačové algebraické systémy 1P+1C CS Z Z 2     13101
PO A8B32IES Úvod do elektronických systémů 0P + 2L CS Z Z 2 Škvor Z.   13117
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         2      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0     13104
P A8B01DEN Diferenciální rovnice & numerické metody 4P+2C CS Z,ZK L 7     13101
P A8B01MCM Matematika-vícedimenzionální kalkulus 4P+2S CS Z,ZK L 7 Tišer J.   13101
P A8B02PH1 Fyzika 1 4P+2L CS Z,ZK L 7     13102
PO A8B31ELE Základy elektroniky 2P CS KZ L 4     13131
PO A8B37DIT Digitální technika 2P+2C CS Z,ZK L 5 Vítek S.   13137

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A8B01MCT Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Bohata M.   13101
P A8B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4P+2S CS Z,ZK Z 6     13101
P A8B02PH2 Fyzika 2 4P+2L CS Z,ZK Z 7     13102
PO A8B17EMT Teorie elektromagnetického pole 4P+2S CS Z,ZK Z 8     13117
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         2      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A8B01AMA Maticový počet 3P+1S CS Z,ZK L 4 Velebil J.   13101
P A8B01OGT Optimalizace a teorie her 3P+1S CS Z,ZK L 4 Bohata M.   13101
PO A8B31CIR Teorie obvodů 4P+2S CS Z,ZK L 8 Zemánek I.   13131
PO A8B34SST Fyzika pevných látek 3P+1C CS Z,ZK L 4 Voves J.   13134
PO A8B37SAS Signály a soustavy 4P+2C CS Z,ZK L 8 Sýkora J.   13137
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         2      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8B31AAC Analogové a aktivní obvody 3P+2S CS Z,ZK Z 6 Hospodka J.   13131
PO A8B32DSP Digitální zpracování signálu 3P + 1L CS Z,ZK Z 5 Zahradník P.   13132
PO A8B32DCL Laboratoř digitálního zpracování signálu a komunikací 0P + 2C CS Z Z 2     13132
PO B6B32PSI Počítačové sítě 2P + 2C + 3D   Z,ZK Z 5 Boháč L.   13132
PO A8B34EOD Elektronické a optoelektonické součástky 3P+2L CS Z,ZK Z 6 Hazdra P.   13134
PO A8B37DCM Digitální komunikace 4P+0C CS Z,ZK Z 5     13137
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         2      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP9 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L 9     13000
PO A8B17ELD Elektrodynamika 3P+1S CS Z,ZK L 5 Jelínek L.   13117
PO A8B35FCS Zpětnovazební řídící systémy 4P+2L CS Z,ZK L 6     13135
PO A8B37SSP Zpracování stochastických signálů 4P+0C CS Z,ZK L 6 Sýkora J.   13137
PO A8B38EME Elektronická měření 2P+1L CS KZ L 4 Holub J.   13138


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)