prezenční forma studia - bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřené elektronické systémy - 448790737505

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Otevřené elektronické systémy - 448790737505

prezenční forma studia - bakalářský program


bakalářský program

Před zařazením do oboru - ---     (Popis oboru)
Otevřené elektronické systémy - 2612R000     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 28.3.2023 09:50:23, semestry: Z/2022-3, Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)