Popis předmětu - A8B34SST

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B34SST Fyzika pevných látek
Role:PO Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Voves J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Voves J. Kreditů:4
Cvičící:Voves J. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/enrol/index.php?id=2021

Anotace:

Předmět, který je zaměřen na fyziku pevných látek, doplňuje partie statistické fyziky a dále seznamuje se základními vlastnostmi materiálů užívaných v elektronice, zejména polovodičů.

Osnovy přednášek:

1. Základy statistické fyziky, Liouvillův teorém. Gibbsovo rozdělení.
2. Termodynamické potenciály: entalpie, volná energie, chhemický potenciál, entropie a pravděpodobnost.
3. Statistická rozdělení: Maxwell-Boltzmannovo rozdělení, Fermiho-Diracovo a Boseho-Einsteinovo.
4. Pojem pevné a kondenzované látky a jejich popis; krystaly. Klasifikace krystalů, reciproká mřížka.
5. Dynamické vlastnosti kryst. mřížky; měrná tepla.
6. Defekty kryst. mřížky; bodové poruchy, dislokace; vlastnosti povrchů, nanokrystaly.
7. Charakter a druhy vazeb v krystalech; van der Waalsovy krystaly. Iontové a kovalentní krystaly.
8. Pásová struktura pevných látek. Polovodiče, efektivní hmotnost, hustota stavů.
9. Polovodič v termodynamické rovnováze. Elektrony a díry. Výpočet polohy Fermiho hladiny
10. Transportní jevy v polovodičích, srážkové mechanismy.
11. Elektrony a díry v nerovnováze, generace a rekombinace nositelů náboje.
12. Elektrická vodivost dielektrik, elektrická pevnost a průraz vlastní a tepelný. Polarizace dielektrik ve střídavém
poli, komplexní permitivita a ztrátový činitel, feroelektrika, pyroelektrika, piezoelektrika.
13. Kovy, Fermiho plyn volných elektronů, Fermiho plochy. Magnetické jevy v látkách a jejich podstata, látky dia-,
para-, fero-, feri-, antifero- magnetické.
14. Optické vlastnosti pevných látek, luminiscence.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Ch. Kittel: Introduction to Solid State Physics, 8th ed., Wiley 2005
2. K. F. Brennan: The Physics of Semiconductors, Cambridge University Press 1999

Požadavky:

PHY2, PHY1, MCM,MC1, LAG.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru PO 4
BPOES_2020 Před zařazením do oboru PO 4


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)