Popis předmětu - A8B32DCL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B32DCL Laboratoř digitálního zpracování signálu a komunikací
Role:PO Rozsah výuky:0P + 2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Anotace:

Jedná se o společnou laboratoř prakticky spojující teoretické znalosti získané v předmětech B-DSP (Digitální zpracování signálu), B-DCM (Digitální komunikace) a B-DNT (Teorie datových sítí). Demonstruje jak tyto oblasti dohromady umožňují návrh komplexního funkčního systému. Studenti v kurzu navrhnou soubor dílčích funkčních bloků využívající dílčí znalostí z výše uvedených předmětů, které v závěru umožní konstrukci komplexního demonstračního systému pro digitální zpracování signálu a komunikace. Laboratoř užívá počítačové simulace (např. Matlab) k praktickému ověření funkčnosti a vlastností systému. Zároveň ukazujeme jak mohou být použité rozličné CAD a matematické SW balíky k návrhu systému.

Osnovy přednášek:

Laboratoř je organizována blokovou formou (0+4) v týdnech 8-14. To umožní v asociovaných přednáškách dostatečně rozvinout teorii.
8. Návrh FIR filtru, struktury filtrů.
9. Lineární digitální modulátor. Blokový a konvoluční kodér.
10. Přístup ke sdílenému mediu - deterministický a nedeterministický.
11. Jednoduchý ARQ systém.
12. Multi-rate a 2-D zpracování signálu.
13. Digitální demodulátor pro AWGN lineární kanál. Dekodér blokového kódu. Dekodér konvolučního kódu, Viterbiho algoritmus. Vyhodnocení chybovosti detekce.
14. Demonstrace kompletního funkčního systému - např. filtrovaný obraz se šumem přenesený digitální modulací přes sdílené medium s vícenásobnými skoky.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru PO 5


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)