Popis předmětu - A8B38EME

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B38EME Elektronická měření
Role:PO Rozsah výuky:2P+1L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8B38EME

Anotace:

Předmět je zaměřen na výklad základních pojmů metrologie a aparátu nejistot měření. Seznamuje studenty se základními principy i s vybranými pokročilými metodami měření, používanými zejména v elektronice, telekomunikacích a radiokomunikacích.

Obsah:

Předmět je zaměřen na výklad základních pojmů metrologie a aparátu nejistot měření. Seznamuje studenty s vybranými pokročilými metodami měření, používanými zejména v elektronice, telekomunikacích a radiokomunikacích.

Osnovy přednášek:

1. Metrologie - věda o měření, obecné a teoretické problémy měření, nejistoty
2. Obecné struktury a principy měřicích přístrojů (analogových, číslicových)
3. Generátory signálů, referenční zdroje, normály (obecně)
4. Pojem linearity v měření, zkreslení
5. Principy měření střední a efektivní hodnoty, detekce špiček
6. Principy AD převodníků, sigma delta, ultrarychlé s elektrooptickým jádrem
7. Dithering, číslicový multimetr s vysokým rozlišením, principy DA převodníků
8. Principy a metodika měření času, frekvence a fáze, princip fázové synchronizace a přímé číslicové syntézy
9. Principy a metodika měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření výkonu
10. Principy a metodika měření elektrického odporu, kapacity a indukčnosti
11. Principy a metodika měření magnetické indukce a intenzity
12. Princip analogového a digitálního osciloskopu, spektrálního analyzátoru a měřicího přijímače, spektrální analyzátory pracující v reálném čase
13. Principy systémů pro automatizované, vícekanálové měření, sběr dat (PC)

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] John G. Webster: The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook. CRC Press Inc., 1998
[2] Haasz, Sedláček: Uncertainties in Electrical Measurements, Publishing House of the CTU in Prague, 2004.
[3] Haasz, Sedláček: Electrical Measurements. Publishing House of the CTU in Prague, 2006.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru PO 6
BPOES_2020 Před zařazením do oboru PO 6


Stránka vytvořena 26.9.2023 17:49:39, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)