Popis předmětu - A8B37SAS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B37SAS Signály a soustavy
Role:PO Rozsah výuky:4P+2C
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Sýkora J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Fliegel K., Puričer P., Sýkora J. Kreditů:8
Cvičící:Fliegel K., Hron P., Lukáč J., Puričer P. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8B37SAS/

Anotace:

Vyjádření spojitých a diskrétních signálů v časové a kmitočtové oblasti. Náhodné signály a jejich parametry. Základní informace o analogových modulacích a o jejich šumových poměrech. Průpravný předmět pro další studium zaměřené na sdělování, měření a zpracování signálů.

Osnovy přednášek:

1. Signály ve spojitém a diskrétním čase.
2. Energie, výkon, korelace, Hilbertův prostor.
3. Ortogonální systémy.
4. Popis v kmitočtové doméně (FT a FS) pro signály se spojitým a diskrétním časem.
5. Vlastnosti a vzájemné vztahy FT, FS, DtFT, DtFS, DFT.
6. Vlastnosti druhého řádu v časové a kmitočtové doméně, Parsevalova věta.
7. Lineární časově invariantní systémy v časové doméně.
8. Lineární časově invariantní systémy v kmitočtové doméně.
9. Náhodné signály, stacionarita a ergodicita.
10. Charakteristiky 2. řádu náhodných signálů v časové doméně.
11. Náhodné signály v kmitočtové doméně, výkonová a energetická spektrální hustota (empirická, stochastická, průměrná).
12. Vzorkování signálu a jeho rekonstrukce u determionistických a náhodných signálů..
13. Náhodné pásmové signály, komplexní obálka, charakterisky 2. řádu komplexní obálky.
14. Analogové modulace.

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Hrdina, Z. - Vejražka, F.: Signály a soustavy. Skriptum. Vydavatelství ČVUT Praha, 1. vyd. 1998.
[2] V. Oppenheim, A. S. Willsky with S.H. Nawab: Signals and Systems. Prentice-Hall, Second Edition, 1997.
[3] Taylor, F.J.: Principles of signals and systems. McGraw-Hill, 1994.
[4] Proakis, J.G.: Digital Communications. McGraw-Hill, 2001.
[5] Girod, B., Rabenstein, R., Stenger, A.: Signals and System. John Wiley & Sons. 2001
[6] Yarlagadda, R.K. Rao: Analog and Digital Signals and Systems. Springer 2010.

Požadavky:

Žádné

Klíčová slova:

signály

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru PO 4
BPOES_2020 Před zařazením do oboru PO 4


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)