Tematické okruhy státních zkoušek magisterského studijního programu Otevřená informatika (akreditace 2016 a 2018)

Okruhy programu

 1. Standardní grafové úlohy s polynomiální složitostí řešení. Kombinatorické a číselně teoretické algoritmy, izomorfizmus, prvočíselnost. Vyhledávací stromy a jejich využití. Vyhledávání v textu založené na konečných automatech. A4M33PAL
 2. Třídy složitosti úloh/jazyků a to jak vzhledem k časové složitosti jejich řešení, tak i paměťové složitosti včetně nerozhodnutelných úloh/jazyků. B4M01TAL
 3. Problémy kombinatorické optimalizace zahrnující popis aplikací, formalizaci problému, rozbor složitosti a řešící algoritmy. B4M35KO

Okruhy specializace Počítačová grafika

 1. Rastrová grafika. 3D objekty a scény, transformace. Výpočet viditelnosti, osvětlení scény, stíny. Radiometrie, osvětlovací metody, texturování. B4M39APG
 2. Datové struktury pro vyhledávání ve vícerozměrných prostorech. B4M39DPG
 3. Metody reprezentace objektů a jejich animace. Nástroje produkčního procesu.B4M39MMA
 4. Základní datové struktury výpočetní geometrie, metody jejich konstrukce a reprezentace. B4M39VG
 5. Metody vizualizace vědeckotechnických dat. Metody vizualizace informace. B4M39VIZ
 6. Geometrie prostoru a promítání perspektivní kamerou pro trojdimenzionální rekonstrukci, virtuální realitu a vizuální navigaci v prostoru. B4M33GVG

Okruhy specializace Interakce člověka s počítačem

 1. Metody vizualizace vědeckotechnických dat. Metody vizualizace informace. B4M39VIZ
 2. Formální popis uživatelských rozhraní. Modely lidského chování ve vztahu k uživatelskému rozhraní. Formativní evaluace a prototypování. B4M39NUR
 3. Uživatelský výzkum a jeho role v HCI. Kognitivně-psychologické koncepty a jejich využití v HCI. B4M39PUR1
 4. Statistická analýza, modely a jejich hodnocení. Redukce dimenze. Shlukování. B4M36SAN
 5. Zákony tvarové psychologie, kompoziční a formotvorné principy. Prostorová tvorba
 6. Metodika testování software. Metody vytváření testů z modelu aplikace. Automatické testování. B4M36ZKS

Okruhy specializace Softwarové inženýrství

 1. Metodika testování software. Metody vytváření testů z modelu aplikace. Automatické testování. B4M36ZKS
 2. Softwarové architektury, jejich parametry a kvalitativní metriky. Architektonické vzory, styly a standardy. B4M36SWA
 3. Vlastnosti paralelních a distribuovaných algoritmů. Komunikační operace pro paralelní algoritmy. Paralelní algoritmy pro lineární algebru. B4M35PAG
 4. Efektivní algoritmy a způsoby optimalizace. Datové struktury, synchronizace a vícevláknové programy. B4M36ESW
 5. Pojem Big Data, základní principy distribuovaného zpracování dat, typy a vlastnosti NoSQL databází. B4M36DS2
 6. Bezpečnostní analýza operačních systémů, bezpečný vývoj software a bezpečnost webových aplikací. Analýza útoků a škodlivého kódu. Bezpečnost mobilních zařízení. B4M36BSY

Okruhy specializace Počítačové vidění a digitální obraz

 1. Základní datové struktury výpočetní geometrie, metody jejich konstrukce a reprezentace. B4M39VG
 2. Reprezentace obrazu pro úlohy počítačového vidění, metody segmentace a předzpracování obrazu. B4M33DZO
 3. Detekce objektů v obrazu a hledání korespondencí mezi obrazy. B4M33MPV
 4. Geometrie prostoru a promítání perspektivní kamerou pro trojdimenzionální rekonstrukci, virtuální realitu a vizuální navigaci v prostoru. B4M33GVG
 5. Algoritmy rekonstrukce trojdimenzionálních modelů z obrazů. A4M33TDV
 6. Minimalizace empirického rizika. Odhad maximální věrohodnosti, EM algoritmus. Hluboké sítě a jejich učení. Standardní a hluboké neuronové sítě a jejich učení. BE4M33SSU

Okruhy specializace Datové vědy

 1. Statistická analýza, modely a jejich hodnocení. Redukce dimenze. Shlukování. B4M36SAN
 2. Metody vizualizace vědeckotechnických dat. Metody vizualizace informace. B4M39VIZ
 3. Pojem ontologie, základní principy ontologického inženýrství, technologie sémantického webu, základní principy a technologie linked data. B4M33OSW
 4. Minimalizace empirického rizika. Odhad maximální věrohodnosti, EM algoritmus. Hluboké sítě a jejich učení. Standardní a hluboké neuronové sítě a jejich učení. BE4M33SSU
 5. Modely naučitelnosti: PAC a online. Naučitelnost konjunkcí a disjunkcí. Bayesovské sítě. Posilované učení. B4M36SMU
 6. Pojem Big Data, základní principy distribuovaného zpracování dat, typy a vlastnosti NoSQL databází. B4M36DS2

Okruhy specializace Umělá inteligence

 1. Modely naučitelnosti: PAC a online. Naučitelnost konjunkcí a disjunkcí. Bayesovské sítě. Posilované učení. B4M36SMU
 2. Rezoluce v logice 1. řádu, automatické dokazovače. Principy metod strojového dokazování v booleovských doménách a v predikátové logice. Hledání modelů v obecných doménách. B4M36LUP
 3. Minimalizace empirického rizika. Odhad maximální věrohodnosti, EM algoritmus. Hluboké sítě a jejich učení. Standardní a hluboké neuronové sítě a jejich učení. BE4M33SSU
 4. Doménově nezávislé plánování. Vlastnosti, heuristiky a algoritmy. B4M36PUI
 5. Autonomní agenti a multiagentní systémy. Nekooperativní teorie her. B4M36MAS
 6. Rozhodování, plánování, a koordinace autonomních systémů s jedním nebo více roboty. B4M36UIR

Okruhy specializace Kybernetická bezpečnost

 1. Statistická analýza, modely a jejich hodnocení. Redukce dimenze. Shlukování. B4M36SAN
 2. Metodika testování software. Metody vytváření testů z modelu aplikace. Automatické testování. B4M36ZKS
 3. Bezpečnostní analýza operačních systémů, bezpečný vývoj software a bezpečnost webových aplikací. Analýza útoků a škodlivého kódu. Bezpečnost mobilních zařízení. B4M36BSY
 4. Symetrická a asymetrická kryptografie. Základní kryptosystémy. Faktorisace čísel. Hashování. B4M01MKR
 5. Směřování IP paketů. Transportní protokoly. Programově definované sítě. Virtualizace funkcí. A0M32PST
 6. Zásady návrhu bezpečných systémů. Design a analýza bezpečnosti komunikačních protokolů a komunikačních médií. Bezpečnost distribuovaných systémů. B4M36KBE

Okruhy specializace Počítačové inženýrství

 1. Integrované systémy, návrh a realizace, aplikačně specifické systémy. B4M34ISC
 2. Pokročilé architektury procesorů, paměťových a periferních subsystémů a multiprocesorových počítačů. B4M35PAP
 3. I/O a síťová rozhraní počítačů a vestavných systémů, metody technického řešení a programové obsluhy. B4M38KRP
 4. Mikrořadiče s jádrem ARM, signálové procesory, jejich aplikace, funkce a spolupráce s dalšími bloky ve vestavných systémech v typických skupinách zařízení dle oblasti užití. B4M38AVS
 5. Vlastnosti paralelních a distribuovaných algoritmů. Komunikační operace pro paralelní algoritmy. Paralelní algoritmy pro lineární algebru. B4M35PAG
 6. Efektivní algoritmy a způsoby optimalizace. Datové struktury, synchronizace a vícevláknové programy. B4M36ESW

Okruhy specializace Bioinformatika

 1. Chemické složení živé hmoty, experimentální modely a metody, genetický kód. B4M36MBG
 2. Modelování a analýza biologických sekvencí. B4M36BIN
 3. Algoritmy zpracování obrazů, segmentace a registrace. B4M33DZO
 4. Statistická analýza, modely a jejich hodnocení. Redukce dimenze. Shlukování. B4M36SAN
 5. Modely naučitelnosti: PAC a online. Naučitelnost konjunkcí a disjunkcí. Bayesovské sítě. Posilované učení. B4M36SMU
 6. Minimalizace empirického rizika. Odhad maximální věrohodnosti, EM algoritmus. Hluboké sítě a jejich učení. Standardní a hluboké neuronové sítě a jejich učení. BE4M33SSU