Popis předmětu - B4M36BIN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M36BIN Bioinformatika
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kléma J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kléma J. Kreditů:5
Cvičící:Barvínek J., Kléma J., Ryšavý P. Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bin/start

Anotace:

Cílem předmětu je vysvětlit principy algoritmů používaných pro zpracování biologických dat na molekulární úrovni, konkrétně algoritmů používaných pro sekvenování genomů, srovnávání biologických sekvencí (zejm. genů), jejich pravděpodobnostní a gramatické modelování, pro hledání souvislostí mezi primární a vyššími strukturami proteinů, jejich funkcemi a interakcemi, pro analýzu dat vysoce paralelních měření (zejm. genové exprese) a pro systémově-biologické modelování procesů jako je metabolismus a regulace genové exprese.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu, ukázkové problémy bioinformatiky.
2. Algoritmy pro sekvenování, optimální skládání fragmentů.
3. Srovnávání a zarovnávání párů biologických sekvencí, využití dynamického programování.
4. Algoritmus BLAST jako heuristická metoda zarovnávání sekvencí, zarovnávání většího počtu sekvencí.
5. Modelovaní sekvencí markovskými řetězci, homogenita a řád modelu.
6. Skryté markovské modely pro modelování rodin bílkovin a vyhledávání genů.
7. Modely vývoje sekvencí, fylogenetické stromy, využití hierarchického shlukování.
8. Modely vývoje sekvencí nad rámec hierarchického shlukování (neighbor joining, parsimony, pravděpodobnostní).
9. Modelování primární a vyšších struktur proteinů, souvislost struktur na různých úrovních, proteinové databáze.
10. Modelování asociací mezi strukturou a funkcemi proteinu. Predikce interakcí s jinými proteiny, s DNA a s dalšími molekulami.
11. Analýza dat z vysoce paralelních měrení, celogenomové studie. Shlukování, detekce významných faktorů, prediktivní modelování.
12. Apriorní znalost pro analýzu dat exprese. Využití genových ontologií, anotací a slabě strukturované textové informace.
13. Modelování transkripčních a metabolických drah. Struktura a dynamika, reprezentační standardy.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Úvod do předmětu. Přehled semestrálních prací. Biologický základ. Zadání samostatné práce: WEB SEARCH.
2. Zarovnávání sekvencí DNA. Zadání samostatné práce: SEQUENCE ALIGNMENT.
3. Algoritmus BLAST. Odevzdání samostatné práce: WEB SEARCH., Konzultace samostatné práce: SEQUENCE ALIGNMENT.
4. Fylogenetické stromy. Odevzdání samostatné práce: SEQUENCE ALIGNMENT.
5. Markovské modely. Skryté markovské modely.
6. Markovské modely. Skryté markovské modely (pokračování).
7. Markovské modely. Skryté markovské modely (dokončení). Zadání samostatné práce: GENE FINDING.
8. Sestavování sekvencí DNA.
9. Genová exprese. Konzultace samostatné práce: GENE FINDING. Zadání samostatné práce: GENE EXPRESSION.
10. Genová exprese (dokončení). Konzultace samostatné práce: GENE EXPRESSION.
11. Motivační příklady. Odevzdání samostatné práce: GENE FINDING
12. Cvičení odpadá.
13. Zajímavosti v bioinformatice (Gene networks, optogenetics...). Odevzdání samostatné práce: GENE EXPRESSION.
14. Zápočty

Literatura:

1. Durbin et al.: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge University Press, 1998.
2. Jones, Pevzner: An Introduction to Bioinformatics Algorithms, The MIT Press, 2004.
3. Lesk, A.M.: Introduction to Bioinformatics. Oxford University Press, 4th Edition, 2014.

Požadavky:

Poznámka:

B4M36BIN mapuje na stejný předmět jako kód A6M33BIN.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI8_2018 Bioinformatika PO 2


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)