Popis předmětu - B4M36KBE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M36KBE Komunikační bezpečnost
Role:PO Rozsah výuky:3P+2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vaněk T. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Vaněk T. Kreditů:6
Cvičící:Burčík J., Hrad J., Macejko P., Pravda I., Vaněk T. Semestr:L

Anotace:

Předmět představuje studentům problematiku komunikačních protokolů používaných pro zabezpečení komunikace v informačních systémech. Řeší zejména otázky spojené s použitím kryptografických protokolů pro zabezpečení důvěrnosti komunikace, pro zajištění integrity, autentifikaci, autorizaci a dalších vlastností a operací bezpečného SW. Zvláštní zřetel je věnován útokům na protokoly, pochopení obecných principů použití protokolů pro návrh systému a bezpečnostním implikacím volby protokolu a parametrů.

Cíle studia:

The students should be able to select and apply the appropriate cryptographic primitives in different application scenarios. They should be able to select the appropriate security protocols in a given scenario and configure the appropriate options for the selection of the appropriate cryptographic building blocks applied within the studied protocols.

Osnovy přednášek:

1. Bezpečný systém, jeho vlastnosti a principy designu. Bezpečnost distribuovaných systémů a motivace pro bezpečnostní protokoly.
2. Identifikace a autentifikace. Hesla a bezpečnost hesel.
3. Základní bezpečnostní protokoly. Řízení přístupu. Útoky na protokoly.
4. Módy blokových šifer. Dopředná a zpětná bezpečnost. Správa klíčů.
5. Kryptografické certifikáty, jejich verifikace a správa, použitelnost.
6. Protokol TLS (SSL), jeho vlastnosti a design. Útoky a zranitelnosti TLS.
7. Bezpečnost v telekomunikacích, zajištění autentifikace, důvěrnosti a integrity.
8. Platební protokoly, bezpečnostní postupy ve finančních systémech a útoky na ně.
9. Autorizační a autentikační metody pro vývoj webových a distribuovaných aplikací.
10. Záznam transakcí, logování, nepopřitelnost. Bezpečnostní vlastnosti s časovým odstupem.
11. Anonymita, popřitelnost, únik informací. Inferenční útoky.
12. Síťová bezpečnost. Bezpečnostní aspekty TCP/IP, DNS a dalších protokolů.
13-14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Introduction, passing conditions, health and safety regulations
2. Cryptanalysis of monoalplhabetic substitutions
3. Cryptanalysis of polyalphabetic substitutions
4. Cryptanalysis of transposition ciphers
5. Cryptanalysis of asymmetric key ciphers
6. Mid-term test
7. Introduction to laboratory exercises
8. Laboratory exercises
9. Laboratory exercises
10. Laboratory exercises
11. Laboratory exercises
12. Laboratory exercises
13. Final Test
14. Assesment

Literatura:

Anderson, Ross; Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, Wiley, 2008 Bejtlich, Richard: The Practice of Network Security Monitoring: Understanding Incident Detection and Response, No Starch Press, 2013 Ferguson, Niels, Schneier, Bruce: Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications

Požadavky:

1. Knowledge of modular arithmetics and algebra.
2. ISO/OSI network model, knowledge of computer networks principles
3. Programming in high-level languages (Java,C#, C/C++)

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI2_2018 Kybernetická bezpečnost PO 2


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)