Popis předmětu - B4M36PUI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M36PUI Plánování pro umělou inteligenci
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Pěchouček M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Horčík R. Kreditů:6
Cvičící:Deckerová J., Horčík R. Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/pui/start

Anotace:

Kurz pokrývá problematiku plánování v umělé inteligenci a zaměřuje se především na doménově nezávislé modely plánovacích problémů: plánování jako prohledávání prostoru stavů (state-space planning), prostoru plánů (plan-space planning), heuristické plánování, plánování v grafové reprezentaci plánovacího problému (graph-plan) nebo hierarchické plánování. Studenti budou rovněž seznámeni s problematikou plánování za neurčitosti a modelem plánovacího problému jako rozhodovací úlohu MDP a POMDP.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do problematiky plánování v umělé inteligenci,
2. Reprezentace formou prohledávání prostoru stavů
3. Heuristické plánování pomocí abstrakce
4. Heuristické plánování pomocí relaxace
5. Strukturální heuristiky
6. Kompilace plánovacích problémů
7. Algoritmus graphplan
8. Reprezentace plánovacího problému formou prohledávání prostoru plánů (plan space planning)
9. Hierarchické plánování
10. Plánování za neurčitosti
11. Model plánovacího problému jako markovovský rozhodovací proces (MDP)
12. Model plánovacího problému jako částečně pozorovatelný markovovský rozhodovací proces (POMDP)
13. Úvod do robotického plánování
14. Aplikace automatického plánování

Osnovy cvičení:

1. Základy plánování, reprezentace, PDDL a plánovače
2. Plánovaní v prostoru stavů, úkol 1 - zadání
3. Relaxační heuristiky, úkol 1 - konzultace
4. Abstrakční heuristiky, úkol 1 - odevzdání
5. Landmark heuristics, úkol 1 - hodnocení/odevzdání za 0 bodů
6. Formulace heuristiky jako lineárního programu
7. Kompilace
8. Čístečně uspořádané plánování
9. Hierarchické plánování
10. Plánovaní s nejistotou , úkol 2 - zadání
11. Planning for MDPs, úkol 2 - konzultace
12. Planning for POMDPs, úkol 2 - konzultace
13. Monte Carlo tree search, úkol 2 - odevzdání
14. Konzultace témat na zkoušku , úkol 2 - hodnocení/odevzdání za 0 bodů, zápočet

Literatura:

* Malik Ghallab, Dana Nau, Paolo Traverso: Automated Planning: Theory & Practice, Elsevier, May 21, 2004 * https://www.coursera.org/course/aiplan

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI7_2018 Umělá inteligence PO 2


Stránka vytvořena 25.2.2024 07:51:02, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)