Popis předmětu - B4M35KO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M35KO Kombinatorická optimalizace
Role:PV, PS, P Rozsah výuky:3P+2C
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hanzálek Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hanzálek Z. Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ko/start

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problémy a algoritmy kombinatorické optimalizace (často se nazývá diskrétní optimalizace, významně se překrývá s pojmem operační výzkum). V návaznosti na předměty z oblasti lineární algebry, algoritmizace, diskrétní matematiky a základů optimalizace jsou ukázány techniky založené na grafech, celočíselném lineárním programování, heuristikách, aproximačních algoritmech a metodách prohledávání prostoru řešení. Předmět je zaměřen na aplikace optimalizace ve skladech, pozemní a letecké dopravě, logistice, plánování lidských zdrojů, rozvrhování výrobních linek, směrování zpráv, rozvrhování v paralelních počítačích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M35KO

Osnovy přednášek:

1. Uvedení základních pojmů z kombinatorické optimalizace, příklady aplikací.
2. Celočíselné lineární programování - algoritmy.
3. Formulace problémů pomocí celočíselného lineárního programování.
4. Nejkratší cesty.
5. Formulace problémů pomocí nejkratších cest.
6. Toky a řezy v sítích - formulace problémů a algoritmy. Párování v bipartitních grafech. Test I.
7. Multi-komoditní toky.
8. Problém batohu, pseudo-polynomiální a aproximační algoritmy.
9. Úloha obchodního cestujícího.
10. Rozvrhování na jednom procesoru.
11. Paralelní procesory. Test II.
12. Rozvrhování projektu s časovými omezeními.
13. Programování s omezujícími podmínkami.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s předmětem a pravidly.
2. Seznámení s experimentálním prostředím a knihovnou pro optimalizaci
3. Celočíselné lineární programování
4. Samostatná úloha I - zadání a kategorizace
5. Úloha obchodního cestujícího
6. Samostatná úloha II - rešerše literatury a prezentace řešení
7. Aplikace toků a řezů v sítích
8. Samostatná úloha III - konzultace
9. Test III
10. Rozvrhování
11. Pokročilé metody pro řešení problémů kombinatorické optimalizace
12. Samostatná úloha IV - vyhodnocení a písemná zpráva
13. Zápočet
14. Rezerva

Literatura:

B. H. Korte and J. Vygen, Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms.
Springer, sixth ed., 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56039-6
J. Blazevicz, Scheduling Computer and Manufacturing Processes. Springer,
second ed., 2001.
J. Demel, Grafy a jejich aplikace. Academia, second ed., 2015.
https://kix.fsv.cvut.cz/~demel/grafy/gr.pdf

Požadavky:

Optimalizace, Diskrétní matematika, Logika a grafy

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1_2018 Bioinformatika PS 2
MPBIO2_2018 Lékařská technika PV 2
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu PS 2
MPOI1_2018 Interakce člověka s počítačem P 2
MPOI9_2018 Datové vědy P 2
MPOI8_2018 Bioinformatika P 2
MPOI7_2018 Umělá inteligence P 2
MPOI6_2018 Softwarové inženýrství P 2
MPOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz P 2
MPOI4_2018 Počítačové inženýrství P 2
MPOI3_2018 Počítačová grafika P 2
MPOI2_2018 Kybernetická bezpečnost P 2
MPBIO4_2018 Zpracování signálů PV 2


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)