Popis předmětu - B4M39VIZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M39VIZ Vizualizace
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Čmolík L. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Čmolík L. Kreditů:6
Cvičící:Čmolík L., Pavlovec V. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/B4M39VIZ

Anotace:

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s teoretickými základy vizualizace a seznámí se také s příklady vizualizace na konkrétních úlohách z praxe. Vizualizační metody jsou orientované na maximální využití technických možností počítačů, ale také na správné využití perceptivních schopností (a omezení) člověka. Vhodně zvolené vizualizační metody tedy mohou pomoci objevit skryté závislosti mezi danými daty, které nemusí být na první pohled zřejmé. Tím je umožněna přesnější analýza daných dat či hlubší vhled do problému, který daná data reprezentují.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39VIZ

Cíle studia:

Zvládnout základní metody a nástroje pro vizualizaci dat – jak v oblasti vizualizace vědeckých dat, tak v oblasti vizualizace informace.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do vizualizace dat
2. Kategorizace dat a úloh pro vizualizaci
3. Základní principy vizualizace dat
4. Interakce ve vizualizaci
5. Vizualizace skalárních polí
6. Vizualizace objemových dat
7. Vizualizace vektorových polí
8. Vizualizace tabulkových dat
9. Vizualizace relačních dat
10. Vizualizace textu, Vizualizace software
11. Vizualizace geografických dat
12. Vizualizace časově proměnných dat
13. Visual data mining, visual analytics, big data
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s předmětem
2. Seznámení s Paraview
3. Seznámení s Tableau Public
4. Vizualizace skalárních dat
5. Vizualizace objemových dat
6. Vizualizace vektorových dat
7. 1. test
8. Prezentace rešerší
9. Vizualizace n-rozměrných dat
10. Vizualizace relačních dat
11. 2. test
12. Visual analytics
13. Prezentace úloh

Literatura:

1. Tamara Munzner. Visualization Analysis and Design. A K Peters Visualization Series, CRC Press, 2014.
2. Alexandru C. Telea. Data Visualization: Principles and Practice (2nd edition). CRC Press, 2014.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI3_2018 Počítačová grafika PO 2
MPOI1_2018 Interakce člověka s počítačem PO 2
MPOI9_2018 Datové vědy PO 2


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)