Průchod: Lékařská elektronika a bioinformatika - doporučený průchod, Plán: Lékařská elektronika a bioinformatika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Lékařská elektronika a bioinformatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Lékařská elektronika a bioinformatika
Doporučený průchod: Lékařská elektronika a bioinformatika - doporučený průchod

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LAGA Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Velebil J.   13101
P B0B01MA1A Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z 6 Sobotíková V.   13101
P B2B15UELA Úvod do elektrotechniky 2P+1L CS KZ Z 4 Hrzina P., Müller Z.   13115
P BAB31AF1 Základy anatomie a fyziologie I. 2P+2L CS KZ Z 4 Kvítek V.   13131
P   Programování         6      
V   Volitelné odborné předměty         3      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Habala P.   13101
P B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 7 Tišer J.   13101
P B3B02FY1A Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 7 Bednařík M.   13102
P BAB31AF2 Základy anatomie a fyziologie II. 2P+2L CS Z,ZK L 4 Kvítek V.   13131
P B2B31ZEOA Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Čmejla R.   13131
P BAB36PRGA Programování v C 2P+2C CS Z,ZK L 6 Faigl J.   13136

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01KAN Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Hamhalter J.   13101
P B3B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 6 Bednařík M.   13102
P BAB02CHE Chemie pro bioinženýrství 2P+1L CS Z,ZK Z 3 Pižl M.   13102
P B1B17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Pankrác V.   13117
P BAB31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C CS KZ Z 4 Čmejla R.   13131
P B2B38EMBA Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Svatoš J.   13138
PV   Povinně volitelné předměty         2      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 5 Helisová K., Tišer J.   13101
P BAB02BFY Biofyzika 2P+2L CS Z,ZK L 4 Fabián V.   13102
P B2B31EO1 Elektronické obvody 1 2P+2L CS Z,ZK Z,L 4 Hospodka J.   13131
P B4M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK Z,L 6 Sýkora D.   13133
P B2B37SAS Signály a soustavy 2P+2C CS Z,ZK L 5 Fliegel K.   13137
PV   Povinně volitelné předměty         6      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z,L 4 Čmejla R., Kybic J.   13000
P BAB31GEN Genetika 2P CS ZK Z 3 Kočárek E.   13131
P B0B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z,L 7 Werner T.   13133
P B4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Matas J.   13133
P BAB34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Husák M.   13134
PV   Povinně volitelné předměty         6      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 12S CS Z L,Z 20 Čmejla R., Faigl J., Husák M., Vokřínek J., Zvánovec S.   13000
V   Volitelné odborné předměty         7      


Stránka vytvořena 8.6.2023 09:50:14, semestry: Z/2024-5, L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)