Popis předmětu - BBPROJ4

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BBPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project
Role:P Rozsah výuky:4s
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:Čmejla R., Kybic J. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:Čmejla R., Janča R., Kybic J. Semestr:Z,L

Anotace:

Zpracování individuální práce související se studovaným programem Lékařská elektronika a bioinformatika pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém budoucí bakalářské práce (odborná rešerše, HW realizace, SW realizace, aj.). Student se zpravidla dohodne na pokračování tématu v bakalářské práci s vedoucím projektu, nicméně téma i vedoucího bakalářské práce může změnit.

Osnovy přednášek:

přednášky nejsou

Osnovy cvičení:

určují vedoucí práce

Literatura:

určují vedoucí práce v návaznosti na téma projektu

Požadavky:

• Nabídka projektů je na stránce /cz/education/semestralni-projekty.html Po rezervaci tématu student kontaktujte vedoucího a požádá jej o schválení rezervace. • V případě zájmu o nevypsané téma je nutné nalézt vedoucího práce z řad učitelů a doktorandů fakulty, který téma upřesní, vypíše a povede. • Vybrané téma schvaluje garant bakalářského programu Lékařská elektronika a bioinformatika. • V rámci individuálního projektu studenti používají formální pravidla a zásady tvorby závěrečných vysokoškolských prací dle pokynů vedoucího práce. • Výsledky bakalářského projektu bude možné veřejně prezentovat v posledním výukovém týdnu aktuálního semestru. • Zápočty předmětu zapisují do KOSu garanti a cvičící předmětu na základě veřejné prezentace nebo pokynu vedoucího práce.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)