Průchod: Softwarové inženýrství a technologie, Plán: Softwarové inženýrství a technologie

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové inženýrství a technologie | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Softwarové inženýrství a technologie
Doporučený průchod: Softwarové inženýrství a technologie

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 5 Tišer J.   13101
P B6B04PRE Prezentace 1P+1C CS KZ Z 3 Jennings P.   13104
P B6B36ZAL Základy algoritmizace 2P+2C+2D   Z,ZK Z 5 Vokřínek J.   13136
P B6B36ZPR Základy projektového řízení 4P+4C+2D   KZ Z 3 Náplava P.   13136
P B6B38ZPS Základy počítačových systémů 4P+2L+2D CS Z,ZK Z 6 Novák J.   13138
P B6B39ZMT Základy multimediální tvorby 4P+4L+2D CS KZ Z 3 Berka R.   13139
P B6B39ZWA Základy webových aplikací 2P+2C+3D   Z,ZK Z 5 Klíma M.   13139

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B6B01LAG Lineární algebra 4P+2C+2D   Z,ZK L 7 Velebil J.   13101
P B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C+4D CS Z,ZK L 6 Řimnáč M.   13136
P B0B36PJV Programování v JAVA 2P+3C+7D CS Z,ZK L 6 Vokřínek J.   13136
P B6B36SMP Sběr a modelování požadavků 2P+3C+3D   Z,ZK L 6 Komárek M.   13136
P B6B36TS1 Testování softwaru 2P+2C+2D   Z,ZK L 5 Bureš M.   13136

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B6B01MAA Matematická analýza 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 Žukovec N.   13101
P B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0 Jennings P.   13104
P B6B16ZPD Základy podnikání 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 5 Dobiáš M.   13116
P B6B32PSI Počítačové sítě 2P + 2C + 3D   Z,ZK Z 5 Boháč L.   13132
P B6B36EAR Enterprise architektury 2P+2C+2D   KZ Z 5 Křemen P.   13136
P B6B36OMO Objektový návrh a modelování 2P+2C+4D CS Z,ZK Z 6 Kadleček D.   13136
P B6B36PJC Programování v C/C++ 2P+2C+2D CS KZ Z 4 Richta K.   13136

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B6B01PST Pravděpodobnost a statistika 2P+2S+1D   Z,ZK L 4 Helisová K.   13101
P B6B16INS Informační systémy 2P+2S+3D CS KZ L 4 Náplava P.   13116
P B6B36DSA Datové struktury a algoritmy 2P+3C+3D   Z,ZK L 6 Richta K.   13136
P B6B36NSS Návrh softwarových systémů 2P+2C+2D   Z,ZK L 5 Šebek J.   13136
P B6B36RSP Řízení softwarových projektů 3P+2C+3D   Z,ZK L 6 Bureš M.   13136
PV   Povinně volitelné předměty         5      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? B6B36PRO Semestrální projekt 2s CS KZ L,Z 6     13136
P B6B16PIT Právo pro IT 3P+1S+1D   Z,ZK Z 4 Briaský M., Dobiáš M.   13116
P B6B32KAB Kryptografie a bezpečnost 2P + 2L + 2D   Z,ZK Z 5 Vaněk T.   13132
PV   Povinně volitelné předměty         10      
V   Volitelné předměty         5      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 12S CS Z L,Z 20 Čmejla R., Faigl J., Husák M., Vokřínek J., Zvánovec S.   13000
PV   Povinně volitelné předměty         5      
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)