Popis předmětu - B6B36PJC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36PJC Programování v C/C++
Role:P Rozsah výuky:2P+2C+2D
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Richta K. Zakončení:KZ
Přednášející:Havlíček R., Nagyová I., Richta K. Kreditů:4
Cvičící:Havlíček R., Nagyová I., Richta K. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B6B36PCC

Anotace:

Předmět je základním kurzem programování v C a C++. Předpokládá se, že studenti zvládli základy algoritmizace a zvládají principy objektového návrhu. Postupně jsou probrány datové typy jazyků C a C++, ukazatelé, funkce a atruktura programu, třídy a objekty. Po splnění předmětu by měl být sudent schopen programovat komplexní aplikace v C/C++.

Cíle studia:

Cílem předmětu je aby studenti po splnění předmětu byli schopni programovat komplexní aplikace v C/C++.

Osnovy přednášek:

1. Základní rysy jazyka C/C++.
2. Datové typy, deklarace, operátory a výrazy.
3. Příkazy, standardní vstup a výstup.
4. Funkce, makra, preprocesor.
5. Pole, ukazatele, reference.
6. Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole.
7. Řetězce v C a v C++. Struktury v C/C++, třídy a objekty.
8. Dědičnost, dynamicky vázané metody.
9. Výjimky.
10. Úvod do šablon
11. Standardní knihovna šablon.
12. Vlákna, synchronizace
13. Abstraktní třídy, RTTI.
14. Procesy..

Osnovy cvičení:

1. Překlad zdrojových kódů a Makefile
2. Číselné soustavy a binární reprezentace proměnných
3. Strukturované datové typy
4. Práce se vstupem a výstupem
5. Funkce a parametry
6. Ukazatele a pole
7. Dynamická alokace paměti, memory leaky
8. Ukazatele na funkce
9. Přetěžování operátorů
10. Dědičnost a polymorfismus
11. Polymorfismus, návrhové vzory
12. Úvod do šablon
13. Vlákna, synchronizace
14. Procesy

Literatura:

[1] Virius M.: Programování v jazyku C++. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000.
[2] Stroustrup B.: Programovací jazyk C++. Nakladetelství BEN, 2000 (překlad).
[3] Herout, P.: Učebnice jazyka C. KOPP.

Požadavky:

Předpokládají se znalosti objektových principů a základních algoritmů.

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36pjc/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)