Popis předmětu - B6B36RSP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36RSP Řízení softwarových projektů
Role:P Rozsah výuky:3P+2C+3D
Katedra:13136 Jazyk výuky:
Garanti:Bureš M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bureš M. Kreditů:6
Cvičící:Bulat K., Bureš M., Miltner M. Semestr:L

Anotace:

Předmět po uvedení základní teorie začíná přehledem metod a technik pro vytváření projektového plánu včetně metod odhadování pracnosti softwarového projektu. Na tuto část navazuje představení současných metodik vývoje software, zahrnujících jak klasické, tak agilní metody. Součástí této částí je srovnání a zhodnocení těchto metod včetně představení případových studií v této oblasti. Další část předmětu se zabývá technickými souvislostmi řízení softwarového projektu a procesu vývoje a principy zajištění kvality projektových výstupů. Zde se nejedná o přímé testování software, které je předmětem jiného kurzu, ale o metody revizí specifikací a projektové dokumentace, procesu opravy chyb a principů efektivního vývoje software.

Cíle studia:

Cílem předmětu je připravit studenty na práci v rámci týmů vývoje software a seznámit je s principy plánování a řízení projektů včetně souvisejících metodologií vývoje software a technických souvislostí. Studenti budou dále seznámeni se základními metodami a postupy zajištění kvality projektových výstupů, které se netýkají přímého testování software, ale mají působnost pro všechny aktivity a výstupy projektu. Teoretické znalosti týkající se řízení projektů a práce v projektovém týmu studenti vyzkoušejí v rámci studentské týmové práce ve cvičeních předmětu.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, opakování základní terminologie a přístupů
2. Metodiky vývoje 1: životní cyklus SW díla, tradiční řízení, vodopádový model
3. Tvorba plánu 1: Work Breakdown Structure, harmonogram
4. Tvorba plánu 2: Techniky odhadování pracnosti
5. Tvorba plánu 3: Sestavení plánu pro tradiční model řízení
6. Metodiky vývoje 2: Unified process, úvod do agilních technik
7. Metodiky vývoje 3: Agilní způsob vývoje, Extreme Programming, SCRUM
8. Metodiky vývoje 4: Test Driven Development
9. Strategie a plánování zajištění kvality 1
10. Strategie a plánování zajištění kvality 2
11. Statické testování, revize dokumentace
12. Proces reportování a opravy chyb
13. Release a upgrade management
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod, představení principu projektové práce, infrastruktura, sestavení projektových týmů, určení rolí
2. Týmová práce: příprava specifikace projektu, převzetí existujícího kódu
3. Týmová práce: sestavení plánu projektu
4. Týmová práce: sestavení planu projektu, retrospektiva
5. Týmová práce: realizace projektu + konzultace
6. Týmová práce: realizace projektu + konzultace
7. Týmová práce: realizace projektu + konzultace
8. Týmová práce: realizace projektu + retrospektiva
9. Test driven development 1 - metoda práce
10. Týmová práce: revize projektové dokumentace
11. Test driven development 2 - zhodnocení rozdílů proti klasickému stylu vývoje
12. Týmová práce: uzavření projektu + retrospektiva
13. Prezentace a vyhodnocení projektu a udělování zápočtu
14. Rezerva

Literatura:

Povinná literatura: Milton D. Rosenau: Řízení projektů, Computer press, 2007 Doporučená literatura: Kathy Schwalbe: Řízení projektů v IT, Computer press, 2011 Steve McConell: Odhadování softwarových projektů, Computer press, 2006

Požadavky:

Nejsou

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P 4


Stránka vytvořena 4.3.2024 12:53:58, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)