Studijní plán - Softwarové inženýrství a technologie

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové inženýrství a technologie | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Studijní plán

Popis stránky:
Studijní plán je předpis studijních povinností, které student musí splnit, aby úspěšně absolvoval daný druh studia (např. prezenční, magisterský program, základní blok). Studijní plán je seznam předmětů, z nichž student musí získat minimálně stanovený počet kreditů (absolutně) v předepsané skladbě. Předepsaná skladba je vyjádřena takto:
Předměty plánu jsou rozděleny do několika skupin. Z každé skupiny student musí získat minimálně zadaný počet kreditů a musí absolvovat minimálně zadaný počet předmětů. U některých skupin se také uvádí parametr, který říká, kolik kreditů maximálně se z dané skupiny započítá do celkového skóre.
V malé tabulce jsou uvedeny doporučené průchody tohoto studijního plánu.
Skupiny jsou uspořádány podle důležitosti své role a pak abecedně podle svých názvů.

Význam kolonek:
Student si musí zapsat ze skupiny minimálně kreditů, ale nezapočítá se mu jich více než maximum kreditů. Všechny kredity získané nad maximum jsou dobrovolné a nadále se nikde nezohledňují.
U některých skupin je vyžadováno absolvování alespoň minimálně předmětů ze skupiny. Pro dokumentační účely je každé skupině předmětů přidělena role, kterou skupina hraje ve studijním plánu.
Pokud je předmětů ve skupině stejně jako je předepsané minimum, znamená to, že jsou všechny povinné. Obvykle má tato skupina roli povinné předměty.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Softwarové inženýrství a technologie
Minimální počet kreditů: 180
Doporučené průchody
Softwarové inženýrství a technologie
Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Role
Bakalářská práce 20 20 1 P - Povinné předměty programu
Povinné předměty programu 1.ročník 60 60 12 P - Povinné předměty programu
Povinné předměty programu 2. a 3.ročník 64 64 13 P - Povinné předměty programu
Projekt 6 6 1 P - Povinné předměty programu
Zkouška z anglického jazyka 0 0 2 P - Povinné předměty programu
Povinně volitelné předměty 20 78 4 PV - Povinně volitelné předměty
Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova 0 999 0 V - Volitelné předměty
Povinně volitelné předměty - zaměření Informační systémy a podnikání 0 0 0 V - Volitelné předměty
Povinně volitelné předměty - zaměření Multimediální technologie 0 0 0 V - Volitelné předměty
Povinně volitelné předměty - zaměření Programátor/architekt webových aplikací 0 0 0 V - Volitelné předměty
Povinně volitelné předměty - zaměření Siťový specialista 0 0 0 V - Volitelné předměty
Volitelné předměty 0 999 0 V - Volitelné předměty


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)