Průchod: Kybernetika a Robotika - průchod studiem, Plán: Kybernetika a Robotika 2021

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Kybernetika a Robotika 2021
Doporučený průchod: Kybernetika a Robotika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 8 Velebil J.   13101
P B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Demlová M.   13101
P B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 7 Tkadlec J.   13101
P B3B33ALP Algoritmy a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kybic J.   13133
P B3B35RO1 Roboti 1P+3L CS KZ Z 4 Hlinovský M.   13135

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Habala P.   13101
P B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 7 Hájek P., Tišer J.   13101
P B3B02FY1A Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 7 Bednařík M.   13102
P B3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 6 Svoboda T.   13133
P B3B36PRG Programování v C 2P+2C CS Z,ZK L 6 Faigl J.   13136

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B3B01KAT1 Komplexní analýza a transformace 4P+2S CS Z,ZK Z 6 Hamhalter J.   13101
P B0B01PST1 Pravděpodobnost a statistika 4P+2S   Z,ZK Z 6 Hájek P.   13101
P B3B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 6 Bednařík M.   13102
P B3B31EPO Elektronické prvky a obvody 4P+2L CS Z,ZK Z 6 Hospodka J.   13131
P B3B31SSI Signály, systémy a inference 4P+2C CS Z,ZK Z 6 Bortel R.   13131

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B3B04PRE Prezentační dovednosti 2C CS KZ L 2     13104
P B3B35ARI1 Automatické řízení 4P+2L CS Z,ZK L 6 Šebek M.   13135
P B0B35LSP Logické systémy a procesory 2P+2L CS Z,ZK L 6 Hurák Z.   13135
P B3B38SME1 Senzory a měření 3P+2L CS Z,ZK L 6 Petrucha V., Ripka P.   13138
PV   Povinně volitelné předměty programu - laboratoře         4      
PV   Povinně volitelné předměty programu         6      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B3BPROJ5 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z 5 Hlinovský M.   13000
P B0B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z,L 7 Werner T.   13133
P B3B33ROB1 Robotika 2P+2L CS Z,ZK Z 6     13133
P B3B38KDS1 Komunikace a distribuované systémy 4P+2L CS Z,ZK Z 6     13138
PV   Povinně volitelné předměty programu         6      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 12S CS Z L,Z 20 Čmejla R., Faigl J., Husák M., Vokřínek J., Zvánovec S.   13000
P B3B35HSS Humanitní, umělecký a společenskovědní seminář 40S CS Z L 4     13135
V   Volitelné odborné předměty         6      


Stránka vytvořena 21.3.2023 15:50:25, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)