Popis předmětu - B3B38SME1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B38SME1 Senzory a měření
Role:P Rozsah výuky:3P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Petrucha V., Ripka P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Petrucha V., Ripka P. Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Anotace:

1. Vzorkování, D/A a A/D převodníky, číslicový osciloskop
2. Měření napětí a proudu (číslicový voltmetr a multimetr, analogové měřicí přístroje) měření kmitočtu a fázového rozdílu, chyby a nejistoty, Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie
3. Měření odporu, odporové senzory teploty a deformace. Měření malých napětí, měření teploty termočlánky
4. Magnetické senzory, magnetická měření, napěťový a proudový transformátor Senzory el. Proudu. Měření impedancí
5 Kapacitní a indukčnostní senzory Měření lineární a úhlové polohy- magnetické a optoelektronické senzory
6. senzory pro měření otáček a rychlosti, Senzory a převodníky pro měření zrychlení. Měření vibrací
7 Měření teploty kontaktní senzory
8. Bezkontaktní měření teploty
9. Měření síly a tlaku. Měření hladiny
10. Měření průtoku a hladiny
11. Měřící systémy, Senzorové sběrnice. Logický analyzátor
12. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin
13. Chemické senzory
14. Opakování, řešení příkladů ke zkoušce

Obsah:

1. Vzorkování, D/A a A/D převodníky, číslicový osciloskop
2. Měření napětí a proudu (číslicový voltmetr a multimetr, analogové měřicí přístroje) měření kmitočtu a fázového rozdílu, chyby a nejistoty, Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie
3. Měření odporu, odporové senzory teploty a deformace. Měření malých napětí, měření teploty termočlánky
4. Magnetické senzory, magnetická měření, napěťový a proudový transformátor Senzory el. Proudu. Měření impedancí
5 Kapacitní a indukčnostní senzory Měření lineární a úhlové polohy- magnetické a optoelektronické senzory
6. senzory pro měření otáček a rychlosti, Senzory a převodníky pro měření zrychlení. Měření vibrací
7 Měření teploty kontaktní senzory
8. Bezkontaktní měření teploty
9. Měření síly a tlaku. Měření hladiny
10. Měření průtoku a hladiny
11. Měřící systémy, Senzorové sběrnice. Logický analyzátor
12. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin
13. Chemické senzory
14. Opakování, řešení příkladů ke zkoušce

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Povinná: Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2018, ISBN 9781315275239 (k dispozici online na techlib.cz) Kol: návody pro laboratorní úlohy na Moodle Doporučená: Placko D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2006, ISBN 1-905209-39-8 Ripka, P., Tipek, A.(ed.): Modern Sensors Handbook. ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8 Haasz, V. a kolektiv: Elektrická měření - Přístroje a metody. ČVUT, Praha 2018 (3. vydání) Ripka P. a kol.: Senzory, elektronické učební texty na Moodle

Požadavky:

Povinná účast na lab. cvičení, odevzdání protokolů, 4 testy během semestru. Zkouška písemná s navazující krátkou ústní částí, ve které se zejména vyjasňuje hodnocení testu nebo kladou doplňující otázky k testu nebo zkouškovému příkladu. Hodnocení: práce v laboratořích 26%, testy během semestru 24 %, zkouška 50%.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru P 4


Stránka vytvořena 31.3.2023 17:50:04, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)