13000 / 13117 - Publikace

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Stránka vytvořena 27.11.2022 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.