13000 / 13132 - Publikace - 2023

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2023

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, Dejvice. Zařízení pro měření, hodnocení a monitorování svalové aktivity v rehabilitační péči. Původci: L. VOJTĚCH a M. NERUDA. Česko. Užitný vzor CZ 36837. 2023-02-08. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

ČVUT a PRAKAB. Zařízení k aktivnímu monitorování stavu kabelových systémů a/nebo kabelů. Původci: J. VODRÁŽKA et al. Česko. Užitný vzor CZ 36759. 2023-01-24. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/39830&plang=CS

Stránka vytvořena 23.03.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.