13000 / 13132 - Publikace

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Stránka vytvořena 23.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.