Skupina předmětů - BSITHJKTV-K - Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | Č | F | J | N | P | R | Š | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0B04GA Anglická gramatika 2C   Z Z,L   2 Jennings P.   13104
A0B04KA Anglická konverzace 2C   Z Z,L   2 Jennings P.   13104
B6B04A21 Anglický jazyk A2-1 2s   Z Z   0     13104
B6B04A22 Anglický jazyk A2-2 2s   Z L   0     13104
B6B04B11 Anglický jazyk B1-1 2s   Z Z   0     13104
B6B04B12 Anglický jazyk B1-2 2C   Z L   0     13104
B6B04B21 Anglický jazyk B2-1 2C   Z Z   3     13104
B6B04B22 Anglický jazyk B2-2 2C   Z Z,L   3     13104
A0B04OA Anglický odborný jazyk 2C   Z Z,L   2 Jennings P.   13104
AE0B04C0 Czech Language 0 2C EN Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04C2Z Český jazyk 2-1 2C   Z Z   2 Jennings P.   13104
A0B04C2L Český jazyk 2-2 2C   Z L   2 Jennings P.   13104
A0B04CIN Čínština 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04KF1 Francouzská konverzace 1 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04KF2 Francouzská konverzace 2 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04F1 Francouzský jazyk 1 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04F2 Francouzský jazyk 2 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04F3 Francouzský jazyk 3 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04JAP Japonština 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04GN Německá gramatika v praxi 2C   Z Z,L   2 Jennings P.   13104
A0B04KN2 Německá konverzace 2 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04KN Německá konverzace 2C   Z Z,L   2 Jennings P.   13104
A0B04N1 Německý jazyk 1 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04N2 Německý jazyk 2 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04N3 Německý jazyk 3 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04ON Německý odborný jazyk 2C   Z Z,L   2 Lisá D.   13104
A0B04CAE1 Příprava na CAE 1 2C   Z Z,L   2 Jennings P.   13104
A0B04CAE2 Příprava na CAE 2 2C   Z Z,L   2 Jennings P.   13104
A0B04CAE3 Příprava na CAE 3 2C   Z Z,L   2 Jennings P.   13104
A0B04CAE4 Příprava na CAE 4 2C   Z Z,L   0     13104
A0B04FCE1 Příprava na FCE 1 2C   Z *   2     13104
A0B04FCE2 Příprava na FCE 2 2C   Z *   2     13104
A0B04FCE4 Příprava na FCE 4 2C   Z Z,L   2     13104
A0B04FCE3 Příprava na FCE3 2C   Z Z,L   2     13104
A0B04PZP Příprava na pobyt německy 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04RET Rétorika 2C   Z Z,L   2 Jennings P.   13104
A0B04KR2 Ruská konverzace 2 2C   Z *   2     13104
A0B04KR Ruská konverzace 2C   Z Z,L   2     13104
A0B04R1 Ruský jazyk 1 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04R2 Ruský jazyk 2 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04R3 Ruský jazyk 3 2C   Z *   2     13104
A0B04R4 Ruský jazyk 4 2C   Z *   2     13104
A0B04KS1 Španělská konverzace 1 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04KS2 Španělská konverzace 2 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04S1 Španělský jazyk 1 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04S2 Španělský jazyk 2 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04S3 Španělský jazyk 3 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04S4 Španělský jazyk 4 2C   Z *   2 Jennings P.   13104
A0B04CA Technická angličtina pro mírně pokročilé 2C   Z L   2     13104
TV-V1 Tělesná výchova - V1 0+2   Z Z,L   1     34101
TVV0 Tělesná výchova 0 0+2   Z Z,L   0     34101
A003TV Tělesná výchova 0+2   Z L,Z   2     34101
TVV Tělesná výchova 0+2   Z Z,L   0     34101


Stránka vytvořena 27.5.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)