Popis předmětu - A0B04FCE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04FCE1 Příprava na FCE 1
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:*

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04FCE1

Anotace:

Kurz je určen pro zájemce z řad studentů a pracovníků univerzity i široké veřejnosti, kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Obsah:

Lekce 1-4 z učebnice Gold First

Osnovy přednášek:

Week 1 Bands and fans : speaking, reading-gapped text Week 2 Bands and fans : grammar-present simple, present continuous, use of English: multiple-choice cloze Week 3 Bands and fans : listening-multiple matching, grammar-used to/would, writing-informal email, review Week 4 Relative values: speaking, use of English-word formation, listening-multiple choice Week 5 Relative values : grammar-adverbs, reading-multiple matching, speaking Week 6 Relative values: grammar-ing/infinitive, speaking, writing-essay, review Week 7 Things that matter: reading-multiple choice, grammar-present perfect, past simple Week 8 Things that matter: grammar-as, like, use of English-open, close, listening-sentence completion, vocabulary Week 9 Things that matter: grammar-comparing, speaking, writing-engaging the reader, review Week 10 Battling nature: listening-multiple choice, speaking, grammar-past simple, past continuous and past perfect Week 11 Battling nature: speaking-collaborative task, reading-multiple matching Week 12 Battling nature: grammar-definite, indefinite, zero article, use of English-word formation, writing-expressing, supporting ideas, review Week 13 Exam Maximizer, Revision Lessons 1 - 4, Final credit test Week 14 Final credit test-Analysing errors, Credits

Osnovy cvičení:

Week 1 Bands and fans : speaking, reading-gapped text Week 2 Bands and fans : grammar-present simple, present continuous, use of English: multiple-choice cloze Week 3 Bands and fans : listening-multiple matching, grammar-used to/would, writing-informal email, review Week 4 Relative values: speaking, use of English-word formation, listening-multiple choice Week 5 Relative values : grammar-adverbs, reading-multiple matching, speaking Week 6 Relative values: grammar-ing/infinitive, speaking, writing-essay, review Week 7 Things that matter: reading-multiple choice, grammar-present perfect, past simple Week 8 Things that matter: grammar-as, like, use of English-open, close, listening-sentence completion, vocabulary Week 9 Things that matter: grammar-comparing, speaking, writing-engaging the reader, review Week 10 Battling nature: listening-multiple choice, speaking, grammar-past simple, past continuous and past perfect Week 11 Battling nature: speaking-collaborative task, reading-multiple matching Week 12 Battling nature: grammar-definite, indefinite, zero article, use of English-word formation, writing-expressing, supporting ideas, review Week 13 Exam Maximizer, Revision Lessons 1 - 4, Final credit test Week 14 Final credit test-Analysing errors, Credits

Literatura:

Materials: Gold first new edition, J.Bell, A.Thomas (Pearson 2015) Unit 1-4.

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně. V průběhu semestru píšou studenti 3 testy, musí dosáhnout vždy minimálně 65% z daných bodů. Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

FCE

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BPOES Před zařazením do oboru V
BEOES Otevřené elektronické systémy V


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)