Popis předmětu - A0B04FCE2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04FCE2 Příprava na FCE 2
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:*

Webová stránka:

/cz/education/bk/predmety/12/55/p12550204

Anotace:

Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Obsah:

Lekce 5-8 z učebnice Gold First

Osnovy přednášek:

Week 1 Eat your heart out! Speaking, vocabulary; Grammar: countable, uncountable nouns Week 2 Eat your heart out! Use of English, sentence completion; Speaking and listening Week 3 Eat your heart out! Reading: Food and drink-multiple choice; Speaking and vocabulary-phrasal ; Grammar-passive Week 4 Progress test 1 - 5 Speaking, Vocabulary, Writing: review Week 5 On camera Listening: multiple choice, Speaking, Grammar-future forms Week 6 On camera Speaking, Reading focus-The future of entertainment Week 7 On camera Grammar: Future perfect and continuous; Vocabulary: expressions with get Week 8 Test Speaking: discussion, Vocabulary Week 9 A home from home Reading: multiple choice, Vocabulary: deducing meaning Week 10 A home from home Grammar: modal verbs, Listening: speculation, Vocabulary: describing places Week 11 A home from home Listening: multiple choice, Vocabulary: travel expressions with world, Grammar: relative clauses, Word transformations Week 12 Test, Moving on Writing: essay, Listening: multiple matching, Vocabulary: collocations, phrasal verbs Week 13 Moving on Speaking: collaborative task and discussion, Listening, Grammar: reporting verbs Week 14 Moving on Speaking, Vocabulary: linking words, Reading: multiple matching, Listening

Osnovy cvičení:

Week 1 Eat your heart out! Speaking, vocabulary; Grammar: countable, uncountable nouns Week 2 Eat your heart out! Use of English, sentence completion; Speaking and listening Week 3 Eat your heart out! Reading: Food and drink-multiple choice; Speaking and vocabulary-phrasal ; Grammar-passive Week 4 Progress test 1 - 5 Speaking, Vocabulary, Writing: review Week 5 On camera Listening: multiple choice, Speaking, Grammar-future forms Week 6 On camera Speaking, Reading focus-The future of entertainment Week 7 On camera Grammar: Future perfect and continuous; Vocabulary: expressions with get Week 8 Test Speaking: discussion, Vocabulary Week 9 A home from home Reading: multiple choice, Vocabulary: deducing meaning Week 10 A home from home Grammar: modal verbs, Listening: speculation, Vocabulary: describing places Week 11 A home from home Listening: multiple choice, Vocabulary: travel expressions with world, Grammar: relative clauses, Word transformations Week 12 Test, Moving on Writing: essay, Listening: multiple matching, Vocabulary: collocations, phrasal verbs Week 13 Moving on Speaking: collaborative task and discussion, Listening, Grammar: reporting verbs Week 14 Moving on Speaking, Vocabulary: linking words, Reading: multiple matching, Listening

Literatura:

Materiály: Gold First, New Edition, J.bell, A.Thomas, Pearson 2015 Unit 5- 8

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně. Během semestru píší studenti tři testy dosáhnout 65% z daných bodů. Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

FCE

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BEOES Otevřené elektronické systémy V


Stránka vytvořena 20.4.2024 17:50:40, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)