Popis předmětu - A0B04RET

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04RET Rétorika
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Jennings P., Pinková J. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04RET

Anotace:

V kurzu si studenti zlepší dovednosti, potřebné pro úspěšnou profesionální komunikaci. Studium jim pomůže rozvinout kulturu mluveného projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Kurz Rétorika pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým.

Cíle studia:

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou komunikaci.

Obsah:

V kurzu si studenti zlepší dovednosti, potřebné pro úspěšnou profesionální komunikaci. Studium jim pomůže rozvinout kulturu mluveného projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Kurz Rétorika pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, komunikace obecně, dechová technika, artikulace, česká normativní výslovnost
2. Slovní a větné zvukové prostředky, intonace, frázování, přízvuk. Stylistika mluvená a psaná
3. Základy mimoslovní komunikace - proxemika, gestika, mimika, pohyb, vzhled.
4. Monolog. Tématická výstavba projevu obecně, druhy projevů, cílové skupiny, výslovnostní styl.
5. Řeč spatra, za ztížených podmínek, psychologické techniky, zpětná vazba
6. Vizuální pomůcky - logická struktura a grafická úprava úprava.
7. Práce s pomůckami, pohyb, ukazování.
8. Dialog. Typy dialogu, aktivní a pasivní komunikační role.
9. Argumentace, indukce, dedukce, komunikační techniky.
10. Nácvik prezentace dialogu
11. Nácvik prezentace dialogu.
12. Rozbor a korekce zjištěných problémů
13. Zápočtové prezentace a diskuse, část 1.
14. Zápočtové prezentace a diskuse, část 2.

Osnovy cvičení:

1. Úvod, komunikace obecně, dechová technika, artikulace, česká normativní výslovnost
2. Slovní a větné zvukové prostředky, intonace, frázování, přízvuk. Stylistika mluvená a psaná
3. Základy mimoslovní komunikace - proxemika, gestika, mimika, pohyb, vzhled.
4. Monolog. Tématická výstavba projevu obecně, druhy projevů, cílové skupiny, výslovnostní styl.
5. Řeč spatra, za ztížených podmínek, psychologické techniky, zpětná vazba
6. Vizuální pomůcky - logická struktura a grafická úprava úprava.
7. Práce s pomůckami, pohyb, ukazování.
8. Dialog. Typy dialogu, aktivní a pasivní komunikační role.
9. Argumentace, indukce, dedukce, komunikační techniky.
10. Nácvik prezentace dialogu
11. Nácvik prezentace dialogu.
12. Rozbor a korekce zjištěných problémů
13. Zápočtové prezentace a diskuse, část 1.
14. Zápočtové prezentace a diskuse, část 2.

Literatura:

Materiály vyučující

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je pravidelná docházka (max. 3 absence), aktivní účast při cvičeních, domácí příprava a úspěšný přednes závěrečné prezentace.

Klíčová slova:

rétorika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BEOES Otevřené elektronické systémy V


Stránka vytvořena 20.4.2024 17:50:40, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)