Popis předmětu - A0B04C2L

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04C2L Český jazyk 2-2
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Jennings P., Pinková J. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2L

Anotace:

Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B04C2L

Cíle studia:

Cíl kurzu: Naučit zahraniční studenty samostatné práci s odborným textem, pohotově a plynule se vyjadřovat o odborných otázkách i v běžných životních situacích, zdokonalit se v písemném vyjadřování.

Obsah:

1. výběr tématu
není na české wikipedii nebo není rozpracováno (má např. je jeden odstavec) je zajímavé pro české čtenáře je možné k němu najít zdroje informací v češtině (nemusí být česky všechny) bude ho možné pomocí tzv. wikilinků propojit s jinými tématy na wikipedii
2. zpracování textu
následovat styl typický pro wikičlánky délka textu 300 - 450 slov míra odbornosti textu odpovídá stylu wikipedie
3. formální stránka
. text obsahuje odkazy na zdroje . druh odkazů odpovídá požadavkům na články na wikipedii . text obsahuje 1 - 3 související obrázky

Osnovy přednášek:

LEKCE 1 seznámení se s typickým stylem psaní pro wikipedii: . analýza článků . hledání společných rysů LEKCE 2 seznámení s technickými podmínkami psaní na wikipedii: . prezentace . Wikipedia: Your first article. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Your_first_article . Wikipedia: Summary style. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Summary_style . Wikipedia: Tutorial. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial . praktické vyzkoušení . úkol - najít si téma odpovídající zadání LEKCE 3 - 4 hledání modelů pro daný typ textu . najít podle svého vybraného tématu "modelové články" (4 - 6) . uvědomit si, které informace texty obsahují a o čem se naopak nezmiňují . vytvořit si podle modelových článků obecnou osnovu - pořadí informací . typická slovní zásoba, fráze k tématu . např. pokud chce student psát o nějakém městě, podívá se, jak typicky vypadají texty popisující města, jaké mají podkapitoly, obrázky atd. LEKCE 5 - 6 hledání zdrojů informací . na základě osnovy rozdělit text na hlavní části . k jednotlivým částem najít zdroje . jednotlivé části heslovitě popsat (fakta, klíčová slova/fráze) a zaznamenat i daný zdroj LEKCE 7 představení témat před třídou . prezentace - na základě připravené osnovy . diskuse LEKCE 8 psaní prvního nástinu textu především zachycení stěžejních faktů rozčlenění do kapitol dle osnovy názvy kapitol - dle tématu i "modelových článků" LEKCE 9 první feedback . vzájemná kontrola prvních draftů se zapojením učitele . návaznost textu . zachycení základních informací o tématu . vhodnost nadpisů . srozumitelnost pro běžného čtenáře . něco chybí/přebývá LEKCE 10 první úprava . zahrnutí relevantních návrhů z feedbacku do textu . další práce na textu LEKCE 11 druhý feedback . psaní textu . průběžná kontrola učitelem LEKCE 12 práce s wiki - formátem . práce na wiki-pískovišti . formátování částí textů . vkládání linků . vkládání odkazů na zdroje . vkládání obrázků LEKCE 13 dokončování textu . finální kontrola . vzájemná kontrola textů kontrola a opravy učitelem LEKCE 14 nahrávání textů . uložení textů na wikipedii - opravení chyb (výhrady od správců Wikipedie)

Osnovy cvičení:

LEKCE 1 seznámení se s typickým stylem psaní pro wikipedii: . analýza článků . hledání společných rysů LEKCE 2 seznámení s technickými podmínkami psaní na wikipedii: . prezentace . Wikipedia: Your first article. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Your_first_article . Wikipedia: Summary style. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Summary_style . Wikipedia: Tutorial. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial . praktické vyzkoušení . úkol - najít si téma odpovídající zadání LEKCE 3 - 4 hledání modelů pro daný typ textu . najít podle svého vybraného tématu "modelové články" (4 - 6) . uvědomit si, které informace texty obsahují a o čem se naopak nezmiňují . vytvořit si podle modelových článků obecnou osnovu - pořadí informací . typická slovní zásoba, fráze k tématu . např. pokud chce student psát o nějakém městě, podívá se, jak typicky vypadají texty popisující města, jaké mají podkapitoly, obrázky atd. LEKCE 5 - 6 hledání zdrojů informací . na základě osnovy rozdělit text na hlavní části . k jednotlivým částem najít zdroje . jednotlivé části heslovitě popsat (fakta, klíčová slova/fráze) a zaznamenat i daný zdroj LEKCE 7 představení témat před třídou . prezentace - na základě připravené osnovy . diskuse LEKCE 8 psaní prvního nástinu textu především zachycení stěžejních faktů rozčlenění do kapitol dle osnovy názvy kapitol - dle tématu i "modelových článků" LEKCE 9 první feedback . vzájemná kontrola prvních draftů se zapojením učitele . návaznost textu . zachycení základních informací o tématu . vhodnost nadpisů . srozumitelnost pro běžného čtenáře . něco chybí/přebývá LEKCE 10 první úprava . zahrnutí relevantních návrhů z feedbacku do textu . další práce na textu LEKCE 11 druhý feedback . psaní textu . průběžná kontrola učitelem LEKCE 12 práce s wiki - formátem . práce na wiki-pískovišti . formátování částí textů . vkládání linků . vkládání odkazů na zdroje . vkládání obrázků LEKCE 13 dokončování textu . finální kontrola . vzájemná kontrola textů kontrola a opravy učitelem LEKCE 14 nahrávání textů . uložení textů na wikipedii - opravení chyb (výhrady od správců Wikipedie)

Literatura:

zdroje dodané vyučujícím na moodle

Požadavky:

znalost češtiny na úrovni B1-B2

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BEOES Otevřené elektronické systémy V


Stránka vytvořena 20.4.2024 17:50:40, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)