Popis předmětu - A0B04F3

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04F3 Francouzský jazyk 3
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Jennings P., Krumpová A., Lisá D. Semestr:*

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04F3

Anotace:

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se tento jazyk již dříve učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy a chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění s cizojazyčným mluvčím a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Obsah:

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se tento jazyk již dříve učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy a chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění s cizojazyčným mluvčím a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text.

Osnovy přednášek:

Týden 1,2: L12 - Opakování. Orientace v prostoru. Popis bytu. Týden 3,4: L 13 - Une rencontre. Os. zájmena v předmětu přímém. Vouloir, venir. Týden 5,6: L13-Une rencontre. Pozvání. Povahové vlastnosti. Os. zájmena v postavení předmětu přímého. Týden 7: Opakování. Test I. Týden 8,9: L14-Paul téléphone a Sylvie. Pozdravy. Jak dlouho? Pouvoir. Os. zájmena v postavení předmětu nepřímého. Slovosled. Zájmena v rozk. způsobu.Číslovky 20-100. Blízká minulost. Týden 10,11: L15-Une lettre de Paris. Psaní dopisu. Studium. Zvratná slovesa. "Y" ve významu "tam". Sloveso prendre.Zájmena vztažná qui, que. Ne . que (jen, až, teprve). Opakování. Týden 12: Opakování. Test II. Týden13,14: L16 - Une panne d´essence. Vyprávění příběhu. Omluva. Pozvání (přijetí, odmítnutí). Dopravní prostředky. Passé composé. Zápor, slovosled při použití zájmena. Sloveso "mettre". Oprava testu, zápočty.

Osnovy cvičení:

Týden 1,2: L12 - Opakování. Orientace v prostoru. Popis bytu. Týden 3,4: L 13 - Une rencontre. Os. zájmena v předmětu přímém. Vouloir, venir. Týden 5,6: L13-Une rencontre. Pozvání. Povahové vlastnosti. Os. zájmena v postavení předmětu přímého. Týden 7: Opakování. Test I. Týden 8,9: L14-Paul téléphone a Sylvie. Pozdravy. Jak dlouho? Pouvoir. Os. zájmena v postavení předmětu nepřímého. Slovosled. Zájmena v rozk. způsobu.Číslovky 20-100. Blízká minulost. Týden 10,11: L15-Une lettre de Paris. Psaní dopisu. Studium. Zvratná slovesa. "Y" ve významu "tam". Sloveso prendre.Zájmena vztažná qui, que. Ne . que (jen, až, teprve). Opakování. Týden 12: Opakování. Test II. Týden13,14: L16 - Une panne d´essence. Vyprávění příběhu. Omluva. Pozvání (přijetí, odmítnutí). Dopravní prostředky. Passé composé. Zápor, slovosled při použití zájmena. Sloveso "mettre". Oprava testu, zápočty. Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%. V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu. V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.

Literatura:

Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 12 - 16

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%. V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu. V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

Francouzština, mírně pokročilé studenty

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BPOES Před zařazením do oboru V
BKSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 20.4.2024 11:50:27, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)